ORGANIZACJE

ULKS "CENTER BIT", „JUNIOR”

   Uczniowski Ludowy Klub Sportowy (ULKS) „Center-Bit” i „Junior” działają przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Starych Kobiałkach. Szkolenie zawodników ULKS odbywa się w czterech sekcjach tj.: sekcji LA, tenisa stołowego, piłki nożnej i piłki siatkowej. Program zajęć przewiduje rozwijanie technik sportowych w poszczególnych dyscyplinach, podnoszenie poziomu sprawności fizycznej, rozwijanie umiejętności taktycznych w postępowaniu indywidualnym i zespołowym, jak również umiejętności organizowania, przeprowadzania i sędziowania zawodów sportowych i imprez rekreacyjno - sportowych. Członkowie klubu systematycznie uczestniczą w zawodach zgodnie z kalendarzem Szkolnego Związku Sportowego i Ludowych zespołów Sportowych.
   Członkowie klubu ULKS odnoszą sukcesy w zawodach różnej rangi, od zawodów gminnych po wojewódzkie, a także w różnego rodzaju zawodach okolicznościowych, między innymi; Powiatowe mistrzostwa klubów sportowych w LA, Powiatowe drużynowe biegi przełajowe, zawody w tenisie stołowym, zawody w piłkę nożną i halową, turniej "Piłkarska Kadra Czeka ",”Coca Cola Cup”, turniej Orlika o Puchar Premiera, powiatowe mistrzostwa LZS w LA, Wojewódzkie Indywidualne Biegi Przełajowe, w Ogólnopolskim biegu ulicznym „ Grzmią pod Stoczkiem Armaty”, w Mazowieckim Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar redaktora Tygodnika Siedleckiego.

      Cele zajęć :
• wspomaganie harmonijnego rozwoju ucznia;
• rozwijanie i doskonalenie ukierunkowanej sprawności ruchowej;
• organizowanie czasu wolnego ucznia poprzez zajęcia sportowo-rekreacyjne;
• propagowanie ulubionych, wybranych dyscyplin sportowych;
• angażowanie uczniów do różnorodnej aktywności ruchowej;
• organizowanie różnych form współzawodnictwa.

   W ramach ULKS uczniowie przygotowują się do zawodów sportowych, na których odnosimy co roku dużo sukcesów.


        Szkolne rekordy

        Osiągnięcia sportowe 2017/2018

        Osiągnięcia sportowe 2016/2017

        Osiągnięcia sportowe 2015/2016