Projekty edukacyjne

Szkoła z klasą 2.0


   Gimnazjum w Starych Kobiałkach przystąpiło w tym roku szkolnym do programu Szkoła z Klasą 2.0. Celem programu jest promowanie mądrego i przemyślanego wykorzystywania technologii informacyjno – komunikacyjnych (TIK) w uczeniu się i nauczaniu oraz upowszechnianie innowacyjnych metod nauczania i wspieranie nauczycieli w stosowaniu tych metod w praktyce.
   W szkole został powołany Zespół 2.0, w skład którego wchodzą: dyrektor szkoły, koordynator programu: Ewa Lato (pełniąca również w programie funkcję nauczyciela) oraz nauczyciele: Wioletta Sokołowska, Agata Świderska, Elżbieta Dadacz, Piotr Rosa. Nauczyciele realizują na zajęciach wybrane przez siebie ścieżki edukacyjne: Wioletta Sokołowska – ODWRÓCONA LEKCJA, Agata Świderska – PROJEKT EDUKACYJNY, Elżbieta Dadacz – ODKRYWAJ, EKSPERYMENTUJ, DOCIEKAJ, Piotr Rosa – CZYTAJ (ZE ZROZUMIENIEM), Ewa Lato – ODWRÓCONA LEKCJA.
   W celu relacjonowania realizacji zadań został założony blog szkoły

      http://blogiceo.nq.pl/kobialki/,

na którym można znaleźć więcej informacji na temat programu.

         Ewa Lato