Informacje o Szkole.


Pierwszy budynek szkolny wybudowano w 1938 roku. Szkoła posiadała wówczas cztery izby lekcyjne, korytarz i kancelarię. Pierwszym kierownikiem szkoły był wówczas Stanisław Załuski. W latach 1951-1982 funkcję kierownika szkoły pełnił Tadeusz Kasjaniuk, zaś w latach 1982 - 1994 mgr Józef Uziębło. W latach 1994 2006 dyrektorem szkoły był mgr Longin Kajka, a od 2007 roku funkcję dyrektora pełnił mgr Krzysztof Czub. W 2011 roku stanowisko dyrektora odjął ponownie p. Longin Kajka. Obecnie Szkoła Podstawowa i Gimnazjum funkcjonujące pod wspólną nazwą jako Zespół Oświatowy w Starych Kobiałkach, mieści się w nowym przestronnym budynku szkolnym, który został oddany do użytku 17 kwietnia 1998 roku. Nadano mu imię Jana Pawła II. Posiada on 18 sal lekcyjnych, 3 sale komputerowe, bibliotekę, stołówkę, świetlicę i salę gimnastyczną. 3 czerwca 2012r. oddano do użytku nowy kompleks boisk sportowych "ORLIK"
W Zespole Oświatowym uczy się ogółem 278 dzieci, w tym w Gimnazjum -116, a w Szkole Podstawowej -162 i 32 dzieci w Filii w Toczyskach. Do szkoły uczęszczają dzieci z 13 miejscowości takich jak: Stare Kobiałki, Nowe Kobiałki, Nowy Jamielnik, Stary Jamielnik, Kolonia Jamielnik , Kamionka, Błażejki, Ruda, Zabiele, Toczyska, Turzec, Zgórznica, Wiśniówka, Calej, Kapice. Zajęcia odbywają się w systemie jednozmianowym od godziny 8:20 do godziny 14:35. Dzieci z poszczególnych wiosek dowożone są do szkoły trzema autobusami. W szkole funkcjonuje świetlica, z której korzysta 200 uczniów oczekujących na zajęcia lekcyjne bądź na autobus szkolny po zajęciach. W Zespole Oświatowym działa również przedszkole. W oddziałach przedszkolnych pięciolatków i sześciolatków jest 65 dzieci. W Zespole funkcjonuje również oddział 3-4 latków, do którego uczęszcza 26 dzieci. W skład Zespołu wchodzi również Filialna Szkoła Podstawowa w Toczyskach.
Zespół Oświatowy prowadzi również dożywianie dzieci, z którego korzysta 210 uczniów. Posiłki składają się z dwóch dań i wydawane są na trzy zmiany. Dla dzieci z najuboższych rodzin posiłki finansuje Gminny Ośrodek Opieki Społecznej w Stoczku Łukowskim.
W Zespole Oświatowym w Starych Kobiałkach zatrudnionych jest 52 osób, 40 nauczycieli i 12 pracowników obsługi. Kadra dydaktyczna Zespołu Oświatowego w Starych Kobiałkach posiada wysokie kwalifikacje. Większość nauczycieli ma wykształcenie wyższe i podnoszą swoje kwalifikacje na różnych kursach doskonalących umiejętności pedagogiczne.
W naszej placówce od kilku lat istnieją Oddziały Integracyjne. Różnią się one tym od tradycyjnych, że uczą się w nich dzieci zdrowe razem z niepełnosprawnymi. Klasy Integracyjne oferują zarówno dzieciom sprawnym jak i tym z ograniczoną sprawnością lepsze warunki edukacyjne.