ORGANIZACJE

Samorząd Uczniowski


   „Musicie od siebie wymagać nawet, gdyby inni od was nie wymagali! Tylko wymagając od siebie, wbrew powszechnemu przyzwoleniu na „pójście na łatwiznę”, można bowiem przyjąć i realizować inne papieskie wezwanie – by „więcej być” zamiast „więcej mieć”. Dzisiejsze „więcej być” młodego człowieka, to odwaga trwania pełnego inicjatywy – nie możecie z tego zrezygnować, od tego zależy przyszłość każdego i wszystkich…”

      (JPII, Częstochowa, 15 sierpnia1991r.)
I. Opiekun Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum - p. Agata Świderska
   Opiekun Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej - p. Krzysztof Rosa

II. Zarząd Samorządu Uczniowskiego:

      Gimnazjum:

Natalia Wójcik(IIIB G) - Przewodnicząca SU Gimnazjum
Sylwia Kaczor (IIIB G)
Mateusz Słomka (IIIA G)


      Szkoła Podstawowa:

Aleksandra Stosio (VI SP) - Przewodniczący SU Szkoły Podstawowej
Marta Zientara (VI SP)
Ola Luty (VI SP)


            ZAKRES I FORMY DZIAŁANIA SU

      Samorząd Uczniowski:

• Opiniuje
• Uczestniczy w życiu szkoły i jest współodpowiedzialny za realizację programu szkoły,
• Współdziała z władzami szkoły w realizacji swoich planów,
• Uczestniczy w wybranych posiedzeniach Rady Pedagogicznej lub ich częściach
• Zgłasza władzom szkoły, nauczycielom i Radzie Rodziców postulaty dotyczące organizacji życia
• Pośredniczy z własnej inicjatywy lub na prośbę kolegów w rozwiązywaniu trudności napotkanych przez poszczególnych uczniów,
• Dba o rzetelną realizację Planu Pracy Samorządu Uczniowskiego,
• Uaktualnia gazetkę ścienną oraz stronę internetową,
• Uczestniczy w akcjach charytatywnych,
• Współpracuje ściśle z opiekunami oraz innymi organizacjami.


        Regulamin Samorządu Uczniowskiego
        Plan Samorządu Uczniowskiego
        Konkurs na najładniejszą sale lekcyjną