Rodzice        DOBRA SZKOŁA - Co rodzic powinien wiedzieć
               w nowym roku szkolnym 2017/18TERMINY KONSULTACJI Z RODZICAMI
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

25.10.2017
20.12.2017
17.01.2018
28.03.2018
18.04.2018            DOKUMENTY:

        KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/18

        UROCZYSTOŚCI I WYDARZENIA SZKOLNE

        TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI

        GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

        KOŁA ZAINTERESOWAŃ

        KONCEPCJA ROZWOJU ZESPOŁU OŚWIATOWEGO
             W STARYCH KOBIAŁKACH

        REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPOŁU
             OŚWIATOWEGO W STARYCH KOBIAŁKACH

        PREZYDIUM RADY RODZICÓW

        REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI SZKOLNEJ
            SZKOLNE GAZETKI

        Szkolne to i owo