RodziceDOBRA SZKOŁA - Co rodzic powinien wiedzieć
w nowym roku szkolnym 2017/18TERMINY KONSULTACJI Z RODZICAMI
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

25.10.2017
20.12.2017
17.01.2018
28.03.2018
18.04.2018DOKUMENTY:

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/18

UROCZYSTOŚCI I WYDARZENIA SZKOLNE

TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

KOŁA ZAINTERESOWAŃ

KONCEPCJA ROZWOJU ZESPOŁU OŚWIATOWEGO
W STARYCH KOBIAŁKACH

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPOŁU
OŚWIATOWEGO W STARYCH KOBIAŁKACH

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI SZKOLNEJ
SZKOLNE GAZETKI

Szkolne to i owo