Rodzice        Szkolny zestaw programów na rok szkolny 2018/19


TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI

20.09.2018
22.11.2018
27.02.2019
16.05.2019

TERMINY KONSULTACJI Z RODZICAMI

25.10.2018
17.01.2019
28.03.2019

            DOKUMENTY:

        KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/19

        UROCZYSTOŚCI I WYDARZENIA SZKOLNE

        TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI

        GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

        KOŁA ZAINTERESOWAŃ

        KONCEPCJA ROZWOJU ZESPOŁU OŚWIATOWEGO
             W STARYCH KOBIAŁKACH

        REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPOŁU
             OŚWIATOWEGO W STARYCH KOBIAŁKACH

        PREZYDIUM RADY RODZICÓW

        REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI SZKOLNEJ
       OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
      Klauzula dotycząca spełniania obowiązku informacyjnego z Art 13 RODO
      Inspektor Ochrony Danych Pani Małgorzata Potręć
      e-mail: inspektor@cbi24.pl

  Klauzula informacyjna - przesłanka przepis prawa
  Klauzula informacyjna - przesłanka umowy
  Klauzula informacyjna - przesłanka zgoda

            SZKOLNE GAZETKI

        Szkolne to i owo