UWAGA! UWAGA! UWAGA!
         Rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej w roku szkolnym 2020/2021


   Szanowni Państwo,

   Rodzice dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej są zobowiązani złożyć w terminie do 15 maja 2020r. dokumenty o kontynuację nauki w klasie I Szkoły Podstawowej w Starych Kobiałkach. Rodzice dzieci z obwodu szkoły składają: „Zgłoszenie dziecka do klasy I” i „Oświadczenie”. Rodzice spoza obwodu szkoły składają: „Wniosek o przyjęcie do klasy I” i „Oświadczenie”. Wymienione dokumenty należy wydrukować, wypełnić i podpisać a następnie odesłać na adres szkoły z dopiskiem na kopercie: Rekrutacja do klasy I.
         


       Oświadczenie w związku z przyjęciem dziecka do Szkoły Podstawowej


       Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej


       Zgłoszenie dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej w Starych Kobiałkach