- Szkoła Podstawowa w Starych Kobiałkach

Św. Jan Paweł II

MY I NASZ PATRON

    „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali.”
(przemówienie do młodych, Gdańsk – Westerplatte, 12 czerwca 1987.)


    17.04. 1999 roku Szkoła Podstawowa otrzymała imię Jana Pawła II.

    W ramach działań wychowawczo – religijnych zwracamy uwagę na;
• wychowanie do życia wyższymi wartościami ogólnoludzkimi,
• kształtowanie postaw moralnych i emocjonalnych opierających się na nauce Jana Pawła II.
W tym celu podejmujemy wiele przedsięwzięć. Dzieci i młodzież szkolna biorą udział w licznych konkursach szkolnych i pozaszkolnych, np.:
• wiedzy o życiu i działalności Jana Pawła II
• „Na grani tysiącleci” – konkurs plastyczno – literacki o dziedzictwie kardynała Stefana Wyszyńskiego – etap wojewódzki,
• „Z wiarą Ojców w Trzecie Tysiąclecie” – Etap parafialny i diecezjalny.
• Konkursy Rodziny Szkół im. Jana Pawła II.
• Konkursy Diecezjalnej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II

    Od 2008 r. organizujemy miejsko gminny konkurs pt.:
„To. co niezniszczalne trwa”.

    Organizowane są pielgrzymki do miejsc związanych z życiem Jana Pawła II, do sanktuariów diecezjalnych i ogólnopolskich, tradycją szkoły stały się coroczne wyjazdy delegacji uczniów i nauczycieli na pielgrzymkę Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę , a także udział w diecezjalnych zjazdach szkół im. Jana Pawła II.
    Dzieci i młodzież szkolna przygotowuje rokrocznie uroczystości na forum gminy i parafii z okazji:
• Dnia Papieskiego, obchody obejmują oprócz części artystycznej modlitewnej także rozgrywki sportowe młodzieży gimnazjalnej z terenu Miasta i gminy,
• Dnia Patrona szkoły,
• Rocznicy śmierci Jana Pawła II

    Rozwój życia religijnego dzieci i młodzieży z naszej szkoły dokonuje się przez:
• czynne uczestnictwo w liturgii – 16-o dnia każdego miesiąca, szczególnie poświęconego papieżowi organizujemy wyjścia do kościoła z kolejną klasą i bierzemy udział w oprawie liturgicznej Mszy św., a od śmierci naszego Patrona w pierwszą sobotę każdego miesiąca,
• organizowane są grupy modlitewne dla chętnych dzieci i młodzieży, lekcje rozpoczynają się modlitwą i kończą,
• dzieci i młodzież oraz nauczyciele mają dostęp do prasy katolickiej a także księgozbioru o tejże tematyce, zakupywanej przez szkołę. Wymienione pozycje ciągle są wzbogacane o nowości wydawnicze,
• czynne uczestnictwo w uroczystościach Kościoła lokalnego,
• włączanie dzieci i młodzieży w działalność charytatywną na rzecz potrzebujących z otoczenia szkoły i parafii – Tydzień Miłosierdzia – zbiórka artykułów szkolnych, akcja Dzieci – Dzieciom – zbiórka zabawek, słodyczy, książek, współpraca z parafialną grupą charytatywną i diecezjalnym Caritas.1   2   3   4   5