Organizacja


Zespół Oświatowy w Starych Kobiałkach składa się z: Filialnej Szkoły Podstawowej w Toczyskach, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Starych Kobiałkach oraz Gimnazjum w Starych Kobiałkach.
Zespół Oświatowy w Starych Kobiałkach w roku szkolnym 2015/2016 liczy 377 uczniów, którzy mieszkają w następujących miejscowościach obwodu szkolnego: Turzec, Guzówka, Wiśniówka, Kamionka, Powały, Celej, Nowe Kobiałki, Nowy Jamielnik, Kolonia Jamielnik, Stary Jamielnik, Stare Kobiałki, Ruda, Błażejki, Zabiele, Zgórznica i Toczyska.
W Zespole Oświatowym w Starych Kobiałkach zatrudnionych jest 40 nauczycieli i 12 pracowników obsługi i administracji. Zajęcia odbywają się w systemie jednozmianowym od godziny 8.20 do godziny 14.35. Dzieci z poszczególnych wsi dowożone są do szkoły trzema autobusami.
W szkole funkcjonuje świetlica, z której korzystają uczniowie oczekujący na zajęcia lekcyjne, bądź na autobus szkolny.
W Zespole funkcjonuje stołówka szkolna. Obiady dowożone są z Zakładu Aktywności Zawodowej w Stoczku Łukowskim. Posiłki składają się z dwóch dań i wydawane są na trzy zmiany.
W placówce od roku 2001 funkcjonują oddziały integracyjne. Obecnie w roku szkolnym 2016/2017 uczniowie niepełnosprawni kształcą się w oddziale integracyjnym w klasie IIa Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Starych Kobiałkach (2 uczniów).