UWAGA! UWAGA! UWAGA!
   Szanowni Państwo,

decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. W tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Decyzja ta wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Zachęcam do sprawdzania komunikatów na stronach internetowych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

         Z poważaniem
         Anna Ostrowska
         Rzecznik prasowy MEN
        KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ W SZKOŁACH...


        DECYZJĄ MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
        ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
        UZASADNIENIE DO ROZPORZĄDZENIA
        LIST RZECZNIK MEN
        LIST LKO
        INFORMACJA DLA RODZICÓW 1
        INFORMACJA DLA RODZICÓW 2
        INFORMACJA DLA RODZICÓW 3
        INFORMACJA DLA UCZNIÓW
        INFORMACJA DLA NAUCZYCIELI

        ZASADY KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ
        KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ Poradnik dla szkół
        Koronawirus książka dla dzieci


       Organizacja procesu zgłaszania i przyjmowania uczniów na konsultacje w okresie od 25 maja 2020 r.