KOŁA ZAINTERESOWAŃ

SZKOLNE KOŁO MISYJNE „MALI MISJONARZE”


   Szkolne Koło Misyjne powstało 11 lat temu.
Zajęcia koło skierowane są do uczniów klas: IV – VI, zainteresowanych tematyką misyjną.

   Formacja misyjna dokonuje się poprzez:

- Realizację programu formacyjnego
- Podejmowanie zadań apostolskich w parafii i udział w nabożeństwach według roku liturgicznego
- Lekturę „Świata Misyjnego”.
- Uczestnictwo w dniach formacji, spotkaniach i kongresach PDMD diecezjalnych i krajowych.
- Pomoc duchową: modlitwę za dzieci nieznające Pana Jezusa i za misjonarzy, którzy w dalekich krajac głoszą Dobrą Nowinę (np. Różaniec Misyjny), a także składanie Bogu w intencji misji wyrzeczeń i duchowych ofiar, takich jak: cierpienie, smutek.
- Pomoc materialną: dzieci, w miarę swych możliwości, wspomagają materialnie rówieśników z krajów misyjnych, regularnie składając swój „grosik”, jako owoc własnych wyrzeczeń, a także realizując własne pomysły, takie jak: loterie, kiermasze, kolędowanie misyjne.

ROK SZK. 2016/17

   „Z Ewangelią przez świat”


Wrzesień

   Temat: Posłanie
Opis: Poznajemy źródło misji - miłość Boga Ojca, który posłał na świat swojego Syna Jezusa, aby człowiek nie zginął, ale miał życie wieczne.
Kształtowanie postawy: Autentyczności i szczerości w relacji z Bogiem, ufnego zawierzenia Bogu swoich trosk i kłopotów jako Temu, który kocha człowieka.
Postać: Jezus Chrystus
Inspirujące historie: Historia zbawienia
Akcja: Rozpoczęcie formacji, przygotowywanie Niedzieli i Tygodnia Misyjnego.

Październik

   Temat: Misje i ja
Opis: Nakaz misyjny Jezusa „Idźcie i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” i sposoby jego realizacji, definicja misji i współpracy misyjnej Kościoła.
Kształtowanie postawy: Gotowości do poznawania i rozwijania swoich talentów dla dobra własnego i innych, gotowości do zaangażowania we współpracę misyjną.
Postać: św. Teresa od Dzieciątka Jezus
Inspirujące historie: Świadectwo polskiego misjonarza o. Andrzeja Madeja OMI
Akcja: Obchody Niedzieli Misyjnej i Tygodnia Misyjnego w szkole i parafii.

Listopad

   Temat: Kim jest misjonarz?
Opis: Powołanie misyjne i posługa misjonarza. Poznajemy misjonarzy z naszej parafii i diecezji i obejmujemy ich szczególną opieką.
Kształtowanie postawy: Modlitwy za powołanych do życia kapłańskiego, zakonnego i misyjnego, otwartości na powołanie.
Postać: O. Marian Żelazek SVD
Inspirujące historie: Dobry Samarytanin
Akcja: Przygotowania do misyjnego kolędowania.

Grudzień

   Temat: Rodzina – skąd się biorą misjonarze?
Opis: O wartości rodziny i wychowaniu w duchu misyjnym, a także o rodzinie Kościoła, dzieleniu się wiarą i wzajemnym wspieraniu się w trudnościach. Poznajemy rodziny, które wspierają misje (rodziny misjonarzy, rodziny wspierające misje przez parafię i PDM oraz rodziny pracujące na misjach).
Kształtowanie postawy: Wdzięczności za rodzinę, zaangażowania w życie wspólnoty (rodziny, parafii), świadomego uczestnictwa w życiu Kościoła powszechnego.
Postać: Święta Rodzina
Inspirujące historie: Rodzina na misjach – Małgosia i Rafał Solscy
Akcja: Kolędnicy Misyjni dzieciom w Tajlandii.

Styczeń

   Temat: Papież i dzieci dla misji
Opis: Przybliżamy osobę papieża i możliwości wspierania go w niesieniu pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom w krajach misyjnych przez Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci.
Kształtowanie postawy: Duchowej więzi z papieżem wyrażonej w modlitwie i zaangażowaniu w PDMD, braterstwa z rówieśnikami bez względu na kolor skóry, język, kulturę czy miejsce zamieszkania.
Postać: Papież Franciszek
Inspirujące historie: Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci
Akcja: Podsumowanie misyjnego kolędowania i święto patronalne PDMD (6 stycznia.

Luty

   Temat: Z Ewangelią w Afryce
Opis: Poznajemy różnorodność afrykańskiego kontynentu i jego wybranych mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem problemu dzieci cierpiących z powodu konfliktów zbrojnych.
Kształtowanie postawy: Zainteresowania sytuacją afrykańskich rówieśników i solidarności z nimi; życzliwości we współpracy i umiejętności rozwiązywania konfliktów, zachowania nadziei i ufności w trudnych sytuacjach.
Postać: św. Kizito z Ugandy
Inspirujące historie: Ishmael Beah, uratowany chłopiec-żołnierz
Akcja: Misyjne Apostolstwo Chorych, Misjonarz na Post.

Marzec

   Temat: Z Ewangelią w Azji
Opis: Poznajemy kontynent azjatycki i sytuację dzieci żyjących w slumsach. Na przykładzie życia Matki Teresy odkrywamy siłę chrześcijańskiej miłości.
Kształtowanie postawy: Szacunku wobec drugiego człowieka bez względu na jego sytuację materialną i pozycję społeczną, determinacji w czynieniu dobra i wytrwałości w dążeniu do celu.
Postać: Matka Teresa z Kalkuty
Inspirujące historie: Student medycyny i chłopiec z Manili.
Akcja: II Niedziela Ad Gentes, Dzień Misjonarzy Męczenników.

Kwiecień

   Temat: Z Ewangelią w Australii i Oceanii
Opis: Poznajemy piękno Australii i Oceanii oraz warunki życia mieszkańców wysp. Doceniamy wartość dostępu do czystej, pitnej wody oraz wagę uczynków miłosierdzia(kubek wody). Odkrywamy piękno różnorodności i potrzebę wzajemnego poznania, szacunku i współpracy. Dowiadujemy się o czym do papieża napisał chłopiec z Australii i przyglądamy się pracy polskiego misjonarza na Papui Nowej Gwinei.
Kształtowanie postawy: Wdzięczności za niezbędne do życia codzienne dary (woda, powietrze, ziemia); odpowiedzialności za miejsce, w którym żyjemy i ludzi, wśród których żyjemy.
Postać: Misjonarz o. Bogdan Cofalik MSF
Inspirujące historie: Dekalog w siłowni.
Akcja: Dzieci komunijne dzieciom misji.

Maj

   Temat: Z Ewangelią na kontynentach obu Ameryk
Opis: Poznajemy różnorodność i piękno Ameryki oraz wybrane fakty z ewangelizacji tej części świata, historię obrazu Matki Bożej z Guadeloupe i sytuację dzieci ulicy w Brazylii.
Kształtowanie postawy: Uważności i powierzania Jezusowi własnych problemów i innych osób, gotowości do zaangażowania się na rzecz innych i radości z czynienia dobrych uczynków (na wzór Maryi w scenie z Kany Galilejskiej).
Postać: Matka Boża z Guadeloupe
Inspirująca historia: Małe cuda w życiu Vincenta z Peru.

Czerwiec

   Temat: Idźcie i głoście
Opis: Podsumowujemy całoroczną pracę, w zabawach i konkursach sprawdzamy zasób wiedzy o kontynentach, utrwalamy najważniejsze treści, doceniamy wartość przyjaźni (z Bogiem i ludźmi), modlimy się za rodzinę Kościół, dzieci świata i papieża, podejmujemy modlitwę za siebie nawzajem na okres wakacji.
Kształtowanie postawy: Ewangelicznego nastawienia do drugiego człowieka i świata, wdzięczności za dar Eucharystii.
Postać: św. Paweł
Inspirująca historia: O tym, jak powstało nasze ognisko.


         p. Krystyna Konieczna