KOŁA ZAINTERESOWAŃ

Szkolne Koło Ekologiczne


   Szkolne Koło Ekologiczne działa gimnazjum w Starych Kobiałkach już od wielu lat.
   Celem działalności koła w roku szkolnym 2015.2016 jest kształtowanie kultury i świadomości ekologicznej młodego pokolenia. Koło poprzez swoją działalność zwraca uwagę na konieczność ochrony środowiska, umożliwia poznawanie najbliższego środowiska doliny rzeki Świder i obcowanie z naturą.
   Członkowie koła organizują wycieczki rowerowe „jako ekologiczne przemieszczanie się”, poszukują starych drzew i pomników przyrody w pobliżu szkoły, wygłaszają referaty ekologiczne, szukają roślin chronionych w ich naturalnym środowisku, organizują i biorą udział w konkursach ekologicznych, w akcji „Sprzątanie Świata ” Młodzież gimnazjum przybliża informacje na temat odpadów biodegradalnych. Pisze listy do mieszkańców swojej miejscowości, promuje używanie nawozów naturalnych poprzez zakładanie kompostownikow. List Kingi Chmielewskiej został wydrukowany w „Tygodniku Parafialnym”


Stary Jamielnik 5, 18.05.2014r.

         Drodzy mieszkańcy wsi Stary Jamielnik!

   W ostatnim czasie duże zainteresowanie budzą kompostowniki. Piszę do was szanowni mieszkańcy list, którego celem jest przybliżenie czym są odpady biodegradalne, kompostowanie i jakie płyną z tego korzyści oraz zachęcenie państwa do inwestowania w kompostowniki.
   Odpady biodegradalne to odpady pochodzenia organicznego. Odpady te znajdują się w każdym gospodarstwie domowym, ogrodach i działkach. Są to przede wszystkim resztki roślinne, słoma, pędy, gałęzie i odpady z drewna. Biodegradami są także różnego rodzaju obierki po warzywach i owocach, fusy po kawie i herbacie, skorupki jajek oraz papier niekolorowy. Wszystkie powyżej wymienione odpady biodegradalne nadają się do kompostowania. Im większa jest ich różnorodność, tym nawóz będzie bardziej wartościowy w próchnice. Nawóz powstały w procesie kompostowania posiada same plusy. Można go stosować w nieograniczonych ilościach, ponieważ nie skaża gleby a dzięki niemu powstaje warstwa próchnicza, dzięki której gleba z roku na rok staje się coraz bardziej żyzna. Podczas opadów deszczu resztki nawozu spływające do rzek, nie zanieczyszczają ich jak w przypadku nawozów sztucznych. Kompostowanie jest procesem długotrwałym, który jednak można przyśpieszyć w sposób naturalny poprzez dodawanie nawozów przyśpieszających kompostowanie, dodanie starego kompostu, stosowanie dostępnych na rynku szczepionek grzybowo-bakteryjnych i poprzez obecność dżdżownic, które trawią materię organiczną przyśpieszając jej rozkład i poprawiając żyzność i strukturę gleby. Dzięki kompostowaniu odpadów biodegradalnych redukujemy ich poziom, ponadto inwestowanie w kompostownik będzie przez wiele lat państwu się zwracało.
   Mam nadzieję że tym listem, przekonałam chociaż część z państwa o korzyściach płynących z kompostowania i nawozu z odpadów biodegradalnych. Dzięki takiemu nawozowi korzyści czerpiemy nie tylko my ale także przyroda.

      Pozdrawiam

         Kinga Chmielewska
         Klasa IIIB gimnazjum

         Opiekun koła ekologicznego- Teresa Bieniek