Projekty edukacyjne

Opracowanie i wdrożenie programu
Społeczne Obserwatorium Astronomiczne


„Niebo gwiaździste nade mną,
prawo moralne we mnie”.
A. Kant      


   Astronomia jest badaniem nieba i wszystkiego co na nim widać. Jest najstarszą nauką i jak przed kilkoma tysiącami lat, tak i teraz, fascynuje wszystkich ludzi - młodych i starych, zawodowców i amatorów.
Jednocześnie istnieje przekonanie, że astronomia to nauka „elitarna” – bardzo zawiła i dostępna jedynie wąskiemu gronu wtajemniczonych naukowców oderwanych od zwykłej rzeczywistości… A przecież jest inaczej! Niebo jest jedynym na świecie laboratorium dostępnym dla każdego! Należy jedynie nauczyć się na nie patrzeć.
   Bardzo wiele satysfakcji każdemu może dać rozpoznanie określonego gwiazdozbioru, odnalezienie jakiejś mgławicy lub gromady gwiazd. Na każdym człowieku silne wrażenie zrobi widok przepięknego pierścienia Saturna, góry na Księżycu, cyklonu na Jowiszu czy plam na Słońcu.
   Dodatkowego uroku dodaje astronomii fakt, że rozgwieżdżone niebo daje szanse każdemu. Często zdarza się, że astronomowie – amatorzy obserwują na niebie zjawiska, które umykają zawodowcom zapatrzonym w kosmiczną dal. Zwykłe, proste obserwacje mają także pewna wartość naukową.
   W tym właśnie miejscu otwiera się ogromne pole do popisu dla każdego człowieka, a szczególnie dla żądnej odkryć i przygód młodzieży.
   Spełnienie zadań stojących przed dzisiejszą szkołą wymaga wysokiego poziomu wiedzy, umiejętności i zaangażowania ze strony nauczycieli. Często nie można poprzestać jedynie na przekazywaniu uczniom wiedzy w czasie obowiązkowych zajęć lekcyjnych. Niezbędne staje się tworzenie i wdrażanie dodatkowych programów edukacyjnych, dzięki którym uczniowie mają możliwość zaspokajać potrzeby rozwijania swych zainteresowań.

   Dzięki uprzejmości i hojności Wójta Gminy Stoczek Łukowski oraz Dyrektora Z.O. w Starych Kobiałkach został zakupiony teleskop paralaktyczny UNIWERSAŁ 200/1000, za pomocą którego prowadzone są obserwacje nieba.

Adresaci programu

   Program został adresowany głównie do naszej wiejskiej młodzieży, która w rejonie swego zamieszkania pozbawiona jest możliwości rozwoju astronomicznych zainteresowań.
Do obserwacji nieba zaprosiliśmy wszystkich, niezależnie od wieku czy wykształcenia.
Członkowie SOA

   Opiekunowie:

p. Elżbieta Dadacz (nauczyciel fizyki, chemii w Z.O. w Starych Kobiałkach)
p. M. Rosa (nauczyciel j. polskiego w Z.O. Starej Róży)

   Cel główny

Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży pochodzącej z obszarów wiejskich z młodzieżą z dużych miast.

   Cele szczegółowe

1. Zdobycie przez uczniów ponadprogramowej (teoretycznej i praktycznej) wiedzy w dziedzinie astronomii
2. Poszerzenie wiedzy uczniów w zakresie: fizyki, geografii, historii i filozofii
3. Danie uczniom najsłabszym i pochodzącym z rodzin patologicznych możliwości ciekawego i twórczego spędzania czasu
4. Pomoc uczniom najzdolniejszym w odnalezieniu swoich zainteresowań i pasji naukowych
5. Wyszukanie najzdolniejszych uczniów i dalsza praca z nimi w celu pogłębiania wiedzy astronomicznej 6. Nawiązanie współpracy z innymi miłośnikami astronomii
7. Danie możliwości ciekawego i konstruktywnego sposobu spędzania czasu wszystkim zainteresowanym mieszkańcom naszego regionu
8. Organizowanie wyjazdów do obserwatorium astronomicznego.

   Oprócz swoich celów specyficznych poszerzanie wiedzy z astronomii przyczynia się do ogólnego kształcenia osobowości przez rozwinięcie postaw intelektualnych, zamiłowania do piękna nauki i cech moralnych.

   Spodziewane efekty

1. Upowszechnienie astronomii
2. Rozwój pozytywnych postaw
3. Rozwijanie zainteresowań astronomicznych
4. Wyrównywanie i prześciganie poziomu edukacji astronomicznej w stosunku do dużych miast
5. Współpraca z pokrewnymi placówkami
6. Umiejętność planowania i przeprowadzania obserwacji astronomicznych.

         Opiekun p Elżbieta Dadacz