- Szkoła Podstawowa w Starych Kobiałkach

Historia naszej Szkoły.

   W roku szkolnym 1994-95 nastąpiły zmiany na stanowisku kierowniczym. W maju 1994 w wyniku przeprowadzonego konkursu przez Zarząd Miasta i Gminy Stoczek Łukowski, dyrektorem szkoły został mgr Longin Kajka, który obecnie kieruje tą placówką. Już na początku swojej działalności wspólnie z Radą Rodziców uporządkował teren szkoły, wyremontował dojazd do budynku szkolnego naprawił ogrodzenie wokół całego placu. W latach 2007-2010 funkcję dyrektora pełnił mgr Krzysztof Czub.
   W roku 1994 roku mieszkańcy wsi Stare Kobiałki, Nowe Kobiałki, Jamielnik Kolonia, Nowy Jamielnik, Ruda i Błażejki utworzyli na ogólnym zebraniu w szkole Społeczny Komitet Budowy Szkoły. Dokonano wyboru władz. Przewodniczącym został Adam Jończyk, zastępcą Hanna Drosio, a skarbnikiem Kazimierz Brodowski. Wspólnie z dyrektorem szkoły L. Kajką rozpoczęto starania o uzyskanie dokumentacji technicznej nowego budynku szkolnego.
   Mając decyzję na budowę budynku szkolnego oraz środki finansowe własne i z budżetu Miasta i Gminy, wykonano w roku 1995 ściany fundamentalne. Wszystkie prace związane z wykonaniem stanu zerowego były prowadzone przez mieszkańców społecznie.
   Pod koniec roku 1996 Zarząd Miasta i Gminy w Stoczku Łukowskim zlecił Łukowskiemu Przedsiębiorstwu Budowlanemu z Łukowa wykonanie stanu surowego budynku szkolnego. Pracę zakończono w sierpniu 1997 roku.
   Nowy budynek szkolny został oddany do użytku 17 kwietnia 1999 roku i nadano mu imię Jana Pawła II. Poświęcenia szkoły dokonał biskup Henryk Tomasik.


ZO im. JPII w Starych Kobiałkach: Zdjęcie 1 z 5 ZO im. JPII w Starych Kobiałkach: Zdjęcie 2 z 5 ZO im. JPII w Starych Kobiałkach: Zdjęcie 3 z 5 ZO im. JPII w Starych Kobiałkach: Zdjęcie 4 z 5 ZO im. JPII w Starych Kobiałkach: Zdjęcie 5 z 5


1   2