Aktualności

OBCHODY 100-LECIA SZKOŁY

i 20-LECIA NADANIA JEJ IMIENIA JANA PAWŁA II

Przeszłość jest treścią naszej tożsamości także i dzisiaj.


   Biorąc pod uwagę słowa Swego Patrona, jako społeczność Szkoły Podstawowej w Starych Kobiałkach przez wiele dni przygotowywaliśmy się do uroczystości 100-lecia i 20-lecia nadania Jej imienia Jana Pawła II.
   Podniosłe wydarzenie rozpoczęło się mszą świętą od godz. 12.00 dn. 05.10.2019r. Eucharystię, o którą poprosił Dyrektor Szkoły – p. Krzysztof Czub, sprawował ks. Kanonik Stanisław Bieńko - Proboszcz parafii pw WNMP w Stoczku Łukowskim wraz z byłym Proboszczem – ks. Prałatem Józefem Huszalukiem w intencji Gości i całej społeczności Szkoły.
   Po mszy św. Dyrektor Szkoły – p. Krzysztof Czub, prowadząc uroczystość, poprosił Proboszcza – ks. Stanisława Bieńko, Wicekuratora Oświaty w Lublinie – p. Eugeniusza Pelaka, Wójta Gminy Stoczek Łukowski – p. Marka Czuba, Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stoczek Łukowski – p. Michała Rosę, Przewodniczącą Rady Rodziców – p. Barbarę Siwiec i Poczet Sztandarowy do odsłonięcia i poświęcenia tablicy upamiętniającej jubileusz 100-lecia szkoły i 20-lecia nadania imienia Jana Pawła II. Delegacja złożyła kwiaty pod odsłoniętą tablicą i obeliskiem Patrona Szkoły.
   Następnie Dyrektor uroczyście powitał wszystkich przybyłych Gości. Wśród nich znaleźli się: ks. Kanonik Stanisław Bieńko – Proboszcz parafii pw. WNMP w Stoczku Łukowskim, ks. Prałat Józef Huszaluk, Wicekurator Oświaty w Lublinie – p. Eugeniusz Pelak, p. Marek Czub – Wójt Gminy Stoczek Łukowski, p. Krzysztof Szczepańczyk - Przewodniczący Rady Miasta Stoczek Łukowski, p. Andrzej Wisiński - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Łuków, p. Tomasz Kruk – Radny Powiatu Łuków i Sekretarz Gminy Stoczek, p. Michał Rosa – Wiceprzewodniczący z Radnymi Rady Gminy Stoczek Łukowski. Gośćmi naszymi także byli: p. Grażyna Pyra – Skarbnik Gminy Stoczek Łukowski, p. Zbigniew Bogusz – Naczelnik Wydziału Inwestycji, p. Katarzyna Sałasińska – Inspektor Oświaty; Podinspektor Krzysztof Skwarek – Komendant Komisariatu Policji w Stoczku Łukowskim. Swą obecnością zaszczycili nas również Dyrektorzy placówek oświatowych Miasta i Gminy Stoczek Łukowski. Wśród przybyłych na uroczystość znaleźli się także Dyrektorzy i Kierownicy jednostek Gminy Stoczek Łukowski oraz Prezesi i Przyjaciele naszych lokalnych stowarzyszeń, organizacji, firm, klubów i biur, a także Przyjaciele naszej Szkoły.
   Szczególnie serdeczne i ciepłe powitania zostały skierowane do obecnych na uroczystości byłych Dyrektorów i Kierowników Szkoły: p. Longina Kajki, p. Michaliny Słomki, p. Grażyny Budziak i p. Grażyny Podstawki, a także emerytowanych i byłych Nauczycieli, Pracowników administracji i obsługi.
   Witając Gości, prowadzący zwrócił się też do wszystkich Sołtysów z okręgu Szkoły, Komitetu Budowy Szkoły na czele z przewodniczącym – p. Adamem Jończykiem, Rodziców na czele z Przewodniczącą – p. Barbarą Siwiec, a także do wszystkich Absolwentów Szkoły wraz z Rodzinami.
   Serdecznie powitani zostali mieszkańcy Kobiałek Starych i Darczyńcy, którzy wsparli jubileusz. Wszyscy zaproszeni Goście otrzymali pakiet upominkowy przygotowany specjalnie na tę uroczystość.
   Następnie w swym przemówieniu Dyrektor przedstawił dzieje Szkoły i porównał jej zasoby sprzed kilkudziesięciu lat ze współczesnością, ukazał jej ogromny rozwój w ostatnim 20-leciu. Zaznaczył, że tak szybki i widoczny rozkwit naszej placówki nastąpił przede wszystkim dzięki opiece, działaniom i środkom przeznaczanym na inwestycje przez Wójta i Radę Gminy Stoczek Łukowski. To za ich przyczyną nasza i inne szkoły w terenie tak prężnie działają. Przybliżył sylwetki byłych Kierowników i Dyrektorów pracujących przez lata nad rozwojem tej Szkoły.
   Z kolei Dyrektor Szkoły – p. Krzysztof Czub przekazał prowadzenie uroczystości p. Wioletcie Sokołowskiej i p. Adamowi Osiakowi. Prowadzący zapowiedzieli występ artystyczny, w którym Dzieci i Młodzież przybliżyli widzom dzieje naszej Szkoły, ukazali jej ścisły związek z historią tworzenia się nowej Polski, a także jej rozwój w naszym środowisku, przedstawili największe osiągnięcia i wydarzenia w placówce. W trakcie występu cała nasza Społeczność z dumą zaprezentowała Sztandar Szkoły, który w asyście 7 DHS „22 Południk” i 27 Gromady Zuchowej „Poszukiwacze Przygód” został wniesiony przez Poczet Sztandarowy. Wszyscy odśpiewali Hymn Szkoły „Zamyślony nad losami świata”. Występ zakończył się polonezem tańczonym przez najstarszych Uczniów. Wszyscy młodzi Aktorzy zostali nagrodzeni przez widzów gromkimi brawami.
   Następnie prowadzący skierowali swe słowa do Honorowych Gości i podziękowali Im za współpracę, opiekę nad placówką, otwartość i życzliwość wobec całej Społeczności Szkoły. Wszystkim zostały wręczone okolicznościowe statuetki z wpisem upamiętniającym podniosłą uroczystość. Szczególne podziękowania skierowane były do ks. Proboszcza i ks. Prałata, Kuratora Oświaty w Lublinie, Wójta Gminy Stoczek Łukowski, Przewodniczącego Rady Gminy Stoczek Łukowski, byłych Dyrektorów Szkoły i Członków Komitetu Budowy Szkoły.
   Dyrektor – p. Krzysztof Czub zwrócił się szczególnie serdecznie do zaproszonych byłych Nauczycieli i Pracowników Szkoły. Podziękował im za pracę i tworzenie cząstki historii w naszym środowisku, wręczając piękne czerwone róże owinięte wstążką z napisem: „STO LAT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STARYCH KOBIAŁKACH”.
   Podczas przemówień okolicznościowych wystąpili zaproszeni Goście, przekazując przede wszystkim Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu i Pracownikom Szkoły życzenia wszechstronnego rozwoju, sukcesów i zadowolenia w pracy z dziećmi i młodzieżą; a Młodzieży – realizacji swych różnorodnych zainteresowań.
Należy zwrócić uwagę na wystąpienie byłego Dyrektora Szkoły – p. Longina Kajki, który przedstawił szczegółowo prace nad budową nowej placówki i realizację wielu projektów dydaktycznych w szkole.
   Nad przygotowaniem uroczystości pracował Społeczny Komitet Organizacyjny Jubileuszu na czele z Przewodniczącym p. Michałem Rosą. Każdy miał przydzielone zadania, z których rzetelnie wywiązywał się. Dyrektor serdecznie podziękował wszystkim za pracę.
   Wiemy, że bez Sponsorów żadne przedsięwzięcie nie mogłoby zostać zaplanowane i dojść do skutku, dlatego i przy organizowaniu naszej uroczystości byli oni dla nas wręcz nieocenionymi Darczyńcami, dzięki którym 100-lecie Szkoły mogło być zaplanowane jak najdokładniej. Za zrozumienie i wszelką pomoc skierowaną ku naszemu działaniu Dyrektor w szczególny sposób Wszystkim złożył serdeczne podziękowania.
   Społeczność Szkoły obok Uczniów, Nauczycieli i Pracowników tworzą też Rodzice, bez których niemożliwe jest jakiekolwiek działanie. Pan Dyrektor i Prowadzący uroczystość na ręce Przewodniczącej Rady Rodziców Szkoły – p. Barbary Siwiec złożyli Rodzicom gorące podziękowania za zrozumienie, dobrą organizację i pomoc w każdej sytuacji niejednokrotnie wymagającej od nich dużych poświęceń i nakładu pracy. Gratulowali Dzieci, które są dumą naszego środowiska.
   Następnie Dyrektor Szkoły – p. Krzysztof Czub zaprosił na scenę i zaprezentował wszystkich Nauczycieli i Pracowników Szkoły, którzy służą przede wszystkim swą ofiarną pracą, wskazując Uczniom właściwy kierunek rozwoju z wszelkimi wartościami i kształtując postawy otwartości wobec świata i ludzi, wyzwalając poczucie odpowiedzialności za całą naszą Społeczność szkolną. Wszyscy pracownicy w podzięce za ten trud z życzeniami wszelkiej pomyślności w działaniu otrzymali czerwoną różę z okolicznościową wstążką.
   Na uroczystości nie zabrakło również okazałego i pysznego tortu wykonanego na tę okoliczność przez jednego z naszych absolwentów – p. Daniela Wołoszkę, a ufundowanego przez Radę Rodziców Szkoły. Im Wszystkim należą się serdeczne podziękowania.
   Po oficjalnym spotkaniu Wszyscy zebrani przeszli na piętro szkoły, gdzie był przygotowany ciepły poczęstunek, by już w atmosferze radości i spontanicznych wspomnień mogli spotkać się Nauczyciele ze swymi byłymi Uczniami; Uczniowie ze swymi byłymi Nauczycielami i wszyscy Absolwenci, którzy z przyjemnością wrócili do sentymentalnych wspomnień ze swymi Koleżankami i Kolegami niejednokrotnie z jednej klasy, a nawet ławki… Czas szybko upływał w przyjaznej atmosferze.
   Pragniemy serdecznie podziękować Wszystkim, którzy swą obecnością uświetnili tę ważną dla nas uroczystość oraz Tym, którzy przyczynili się do jej wyjątkowego charakteru. Dzięki zaangażowaniu i pracy całego Grona Pedagogicznego, Pracowników Szkoły, Rodziców, Uczniów i Darczyńców oraz zaprzyjaźnionych instytucji i Sympatyków Szkoły ten dzień na długo pozostanie w pamięci.

Małgorzata Woźniak