Aktualności

POKAZY Z FIZYKI na UMCS-ie w LUBLINIE.
ŻYWA LEKCJA HISTORII na MAJDANKU.


   10 września 2019r. uczniowie klas VII i VIII szkoły podstawowej w Starych Kobiałkach uczestniczyli w wycieczce do Lublina. Program obejmował udział uczniów w pokazach z fizyki na Uniwersytecie Marii Curie -Skłodowskiej w Lublinie.
Ideą pokazów z fizyki jest popularyzacja fizyki i pomoc w jej nauczaniu poprzez prezentację tematycznie dobranych, interesujących, a nieraz wręcz fascynujących eksperymentów. Pokazywane są zarówno eksperymenty trudne lub niemożliwe do wykonania w warunkach szkolnych, jak również takie, które przy pomocy najprostszych środków można powtórzyć w domu.
   Drugim punktem wycieczki była lekcja historii na Majdanku. Uczniowie w edukacji patriotycznej uczestniczyli poprzez konfrontację z autentycznymi dokumentami i pomnikami przeszłości w Muzeum na Majdanku. Był to udział w pozaszkolnej edukacji historyczno-społecznej, która eksponuje możliwości poznawcze i wychowawcze płynące ze zdobywania wiedzy o zbrodniach II wojny światowej.
   Naszą przygodę z Lublinem zakończyliśmy spacerem na Starym Mieście. Opiekunowie wycieczki: p. Ewa Mróz, p. Krystyna Konieczna i p. Elżbieta Dadacz.
ZO im. JPII w Starych Kobiałkach: Zdjęcie 1 z 3 ZO im. JPII w Starych Kobiałkach: Zdjęcie 2 z 3 ZO im. JPII w Starych Kobiałkach: Zdjęcie 3 z 3