Aktualności

Sprawozdanie z realizacji projektu: Fraktal na stulecie.


   29 marca 2019r. ramach realizacji projektu „Rok matematyki 2019” Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Starych Kobiałkach ułożyła Trójkąt Sierpińskiego , dołączając się tym samym do ogólnopolskiego projektu „Fraktal na stulecie”. Zmierzyliśmy się z jego czwartym etapem konstrukcji, w którym wzięło udział łącznie 81 uczniów z klas: IIIa, IIIb, IVa, Va i Vb. Konstrukcję wykonania fraktala na placu szkolnym wykonali uczniowie klasy IIIb gimnazjum pod okiem koordynatora projektu. W maju uczniowie poszczególnych klas przygotują gazetkę o polskich matematykach, a w czerwcu zostanie przeprowadzona gra terenowa „Matematyka- Królowa Nauk”.

Koordynatorzy projektu:
Elżbieta Dadacz
Ewa Mróz