Aktualności

Powitanie wiosny


   Dn. 21 marca 2019 r. w naszej szkole powitaliśmy PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY. Samorząd Uczniowski przygotował na ten dzień dla wszystkich klas program gier, zabaw i spotkań z ciekawymi ludźmi.
   Podczas pierwszej i drugiej godziny lekcyjnej uczniowie uczestniczyli w grach i zabawach w specjalnie przygotowanych do tego dnia tzw. pokojach zabaw. Nad przebiegiem pobytu w poszczególnych salach czuwali przedstawiciele SU (wraz z nauczycielami), którzy zaplanowali i przygotowali zajęcia dla kolegów i koleżanek.
   Uczniowie każdej klasy mieli określony czas na wykonanie zadań w danym pokoju. Następnie wyznaczeni uczniowie specjalnym dźwiękiem dzwonka ręcznego obwieszczali przejście do kolejnej sali.
   Podczas kolejnych dwóch godzin uczniowie uczestniczyli w spotkaniu z panią Anną Krzewniak – byłą nauczycielką, która obecnie poświęciła się pomocy potrzebującym w Kenii. Młodzież z naszej szkoły mogła się dowiedzieć, jak funkcjonuje szkoła na misjach. Było to edukacyjne spotkanie, uzmysławiające, jak wiele posiadamy.
   Aleksandra Pieniak i Izabela Brodzik umiliły czas spotkania przygotowanymi utworami muzycznymi, zaś Aleksandra Luty utworem lirycznym na temat misji. Samorząd Uczniowski przygotował i wręczył specjalne podziękowanie pani Annie Krzewniak.
   Kolejne dwie godziny zostały zaplanowane na spotkanie profilaktyczne z policjantem. Uczniowie wysłuchali prelekcji na temat zasad bezpiecznego zachowania, przepisów prawa, a następnie mogli uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania dotyczące bezpieczeństwa. Tę część dnia umiliły swoimi występami tanecznymi uczennice z klasy czwartej szkoły podstawowej.
   Po wręczeniu podziękowania panu policjantowi zakończyliśmy świętowanie PIERWSZEGO DNIA WIOSNY, pełni wniosków i uwag do przebiegu tego dnia na przyszły rok szkolny.

   Dziękujemy pani Alinie Pięcie i pani Małgorzacie Woźniak, panu Krzysztofowi Rosie i Katarzynie Gac za pomoc w organizacji Dnia.

Samorządy Uczniowskie Szkoły