Aktualności

Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju
Wójtowi Gminy Stoczek Łukowski – P. Markowi Czubowi


   W dniu 20 grudnia 2018 w Gminnej Bibliotece Publicznej zostało przekazane przez harcerzy Betlejemskie Światło Pokoju Wójtowi naszej gminy – P. Markowi Czubowi.
Idea Światełka
   Historia zaczyna się w Autonomii Palestyńskiej w Betlejem – mieście, które przez lata było w centrum napięć politycznych, konfliktów zbrojnych oraz ataków terrorystycznych. Właśnie tam ponad dwa tysiące lat temu narodził się Jezus Chrystus.
   W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kontynenty i kraje obiega świat.
   Sam moment odpalenia Światła w Betlejem jest wyjątkowy. Dla tej idei ludzie potrafią na chwilę się zatrzymać, powstrzymać złość i gniew. W historii Betlejemskiego Światła Pokoju, w zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się, by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To czyni ze Światła znak pokoju - poświadczenie wzajemnego zrozumienia i  symbol pojednania między narodami.
   Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP pragną podzielić się ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.