Aktualności

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Starych Kobiałkach uczestniczyła w Wirtualnym Festiwalu Niepodległa z CEO


   14 grudnia 2018 roku, w piątek, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Starych Kobiałkach na podsumowanie udziału w programie Młodzi w Akcji uczestniczyła w Wirtualnym Festiwalu Niepodległa z CEO, który odbywał się na platformie internetowej oraz na Facebooku. Młodzi w Akcji to ogólnopolski program edukacyjny organizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w partnerstwie z Polsko-Amerykańską Fundacja Wolności w ramach programu Ucząca się Szkoła.
   Wirtualny Festiwal był interaktywną formą, w której drużyny z różnych miejscowości z całej Polski uczestniczyły we wspólnych działaniach online. Składał się on z sześciu zadań, udostępnianych w odpowiednich odstępach czasowych w godzinach 9.30 - 12.30. Tematy zadań nawiązywały do świętowania niepodległości i codziennego patriotyzmu. Zadania wymagały kreatywnych działań i współpracy drużyny, czasem miały na celu zaangażowanie szerszej grupy osób w szkole. Ich wykonanie wymagało zastosowania technologii TIK.
   Celem działania było podsumowanie wszystkich działań realizowanych w szkole w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę oraz zakończenie w wyjątkowy sposób wszelkich podejmowanych przedsięwzięć niepodległościowych w szkole.
   Naszą szkołę reprezentował sześcioosobowy zespół pod nazwą "Harcerze" w składzie: Aleksandra Stosio, Klaudia Bogusz, Karol Rosa, Maciej Mazur, Izabela Brodzik, Aleksandra Luty. Mocno trzeba podkreślić zaangażowanie innych uczniów, Samorządu Uczniowskiego, harcerzy. Inicjatorkami i opiekunami przedsięwzięcia były: pani Agata Świderska (opiekun Samorządu Uczniowskiego, koordynator szkolnego programu Młodzi w Akcji) oraz pani Anna Maksymowicz (nauczyciel historii i opiekun szkolnej drużyny harcerskiej). Wszystkim zaangażowanym we wszelkie działania niepodległościowe serdecznie dziękujemy!

Opiekunowie