Aktualności

100-lecie odzyskania Niepodległości w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Starych Kobiałkach


   2018 to wyjątkowy rok, ponieważ obchodzimy setną rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Celebrowanie świąt narodowych nie jest jednak rzeczą prostą, zwłaszcza w przypadku takiego jubileuszu. Trzeba było dobrze przemyśleći zaplanować wydarzenia o charakterze patriotycznym, realizowane przez społeczność szkoły w Starych Kobiałkach.
   Zwieńczeniem wszystkich podjętych działań, był spektakl inaugurujący działalność szkolnego koła teatralnego, który miał miejsce 9 listopada 2018 roku w sali gimnastycznej w naszej szkole. Tego dnia, po wprowadzeniu pocztu sztandarowego, równo o godz. 11.11 wspólnie odśpiewaliśmy Hymn Polski, włączając sie tym samym w akcję "Rekord dla Niepodległej". Następnie uczestnicy szkolnego koła teatralnego przy dźwiękach muzyki Lorenca w symboliczny sposób zaprezentowali scenę obrazującą rozbiory Polski. Spektakl ukazywał ciężki los młodych ludzi, wzruszające, pełne dramatyzmu rozstania z najbliższymi. Ból rodziców po stracie dzieci. Samotność po utracie ukochanego. Widowisko tym bardziej chwytało za serca, iż składało się w znacznej mierze z autorskich tekstów uczniów. Prezentowało ich sposób pojmowania patriotyzmu. Iza Brodzik na przykład wcieliła się w rolę Inki, której losy zainscenizowała takimi wersami:

Wiatr tańczył oberka
      rozwiał jej włosy
      porozrzucał ułożone myśli
      Katów strzelało wielu
      Żaden nie dał rady
      Na imię jej było Inka
      Sanitariuszka z Wileńskiej Brygady
      Siedemnaście lat zaledwie miała
      gdy za WOLNOŚĆ
      życie swe oddała
      Wiatr ucichł


   W następnej scenie młodzi aktorzy ukazali odradzającą się Polskę. W obrazowy sposób zademonstrowali ile determinacji trzeba było, by poskładać porozrzucane elementy terytorium Polski niczym puzzli Wolnej Ojczyzny. Uformowane serce symbolizowało miłość do Niepodległej.
   Kolejne sceny spektaklu prezentowały pojęcie współczesnego patriotyzmu. Tym razem harcerze stworzyli swymi posturami żywy pomnik, a młodzi literaci - wyróżnieni w ogólnopolskim konkursie literackim publikacją autorskich wierszy, z dumą stawiali pomniki zapisane wersami. Uczniowie klas piątych uroczyście wypowiedzieli jak pojmują patriotyzm dzisiaj. Przewodnicząca SU wraz z koleżankami z klasy VIII, w blasku płonących świec oddała hołd poległym i zasłużonym Polakom oraz patronowi naszej szkoły, świętemu Janowi Pawłowi II, który w niezwykły sposób o wolność rodaków zabiegał. Częścią spektaklu była premiera filmu nagranego dronem, prezentującego patriotyzm naszej społeczności szkolnej: "Drużyna Jana Pawła II dla Niepodległej".
   W sztuce wystąpiły też zuchy, dumnie prezentując Hymn Zucha i harcerze, śpiewając Szarą lilijkę. Nie zabrakło pięknych, wzruszających utworów muzycznych, takich jak Błękitna chusteczka, Taki kraj, Dziś idę walczyć, mamo, Żeby Polska była Polską oraz Niepodległa Niepokorna w wykonaniu utalentowanych uczniów z naszej szkoły.
   Szkolna sala gimnastyczna w tym dniu, 9 listopada, zamieniała się to w scenę teatralną, to w muzeum, prezentujące wystawę eksponatów z wojennych czasów, ekspozycję prac plastycznych, ukazujących ważne osobistości historyczne i prezentacje literackich pomników, malowanych wierszem. To zaś, stawała się miejscem, gdzie społeczność szkolna w żywy i barwny sposób prezentowała swój patriotyzm, swoją dumę i radość bycia Polakiem, wymachując własnoręcznie wykonanymi flagami i transparentami, prezentującymi hasła promujące współczesny patriotyzm.
   Na zakończenie uroczystości, przypomniano podejmowane działania patriotyczne przez społeczność szkolną. A były to miedzy innymi:
• Wernisaż w Muzeum Regionalnym w Łukowie POLAK TO BRZMI DUMNIE.
• Uczniowie tworzyli prace literackie (wiersze, opowiadania, pamiętniki, wywiady, wspomnienia, foldery, interpretacje dzieł malarskich prezentujące i osnute wokół lokalnych bohaterów, zwyczajów, tradycji, wydarzeń i miejsc wartych ocalenia od zapomnienia).
• Przeprowadzony został cykl lekcji koleżeńskich, mających na celu korelację język polski - plastyka, język polski - historia.
• Powstawały prace plastyczne (przekłady intersemiotyczne literatura - dzieło malarskie), prace z wykorzystaniem technologii TIK (animacje, prezentacje multimedialne, fotografie).
• Przeprowadzono konkursy historyczne.
• Przeprowadzono Miejsko-Gminny Konkurs Papieski pod hasłem Myśląc Ojczyzna.
• Zorganizowano wyjazdy o charakterze edukacyjnym do miejsc pamięci narodowej. Odbyły się rajdy rowerowe uczniów, nauczycieli oraz marsz harcerzy do Lokalnych Pomników.
• Uczniowie poszczególnych klas byli na projekcji filmowej o tematyce patriotycznej" Dywizjon 303".
• Odbyło się Ognisko Niepodległościowe, gra fabularna.
• Odbyły się dwa biwaki harcerskie.
• Uczniowie wszystkich klas przygotowali gazetki ścienne o tematyce Niepodległości, patriotyzmu, piękna i ochrony języka ojczystego.
• Wszystkie klasy przygotowały kartki dla Niepodległej, hasła promujące współczesny patriotyzm.
• Prowadzona była akcja życzenia dla Niepodległej.
• Zorganizowana została akcja wymiany kartek z uczniami z licznych szkół na terenie Polski a także poza nią, z młodzieżą uczącą sie języka polskiego poza granicami Polski. Obecnie wystawa nadesłanych kart zdobi korytarz szkolny.
• Zorganizowano akcję wysyłania życzeń do polskich szkół na Ukrainie.
• Braliśmy udział w akcji Narodowego Czytania "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego.
• Przeprowadzona została Akcja Dron Dla Niepodległej, w ramach której powstał film Drużyna Jana Pawła II dla Niepodległej.
• Przygotowana została wystawa pamiątek historycznych.
• Przygotowywane są programy artystyczne o tematyce patriotycznej (11 listopada, 3 maja).
• Szkoła uczestniczy w projekcie CEO Młodzi w Akcji. Wiwat niepodległość! Młodzi w Akcji to ogólnopolski program, którego celem jest inspirowanie do podejmowanych działań i skłonienie do przemyśleń czym jest niepodległość dzisiaj i w jaki sposób możemy działać w imię tej wartości w naszym codziennym życiu. Stąd też ta różnorodność działań.
   Wszystkie działania podejmowane w celu uczczenia 100-lecia odzyskania niepodległości, angażowały społeczność szkolną, rozwijały i promowały talenty uczniowskie w środowisku szkolnym i pozaszkolnym. Za te wszystkie akcje należą się ogromne podziękowania Wam, zaangażowanej w liczne działania młodzieży, waszym rodzicom, Wychowawcom, zaangażowanym nauczycielom i dyrekcji umożliwiającej podejmowanie i realizowanie tych wszystkich pomysłów.
   Dyrektor Szkoły, pan Krzysztof Czub, nagrodził uczestników Konkursu Historycznego w Lublinie: Karola Rosę, Julię Rosę, Weronikę Kopeć.
   Następnie pan dyrektor wręczył tomy poetyckie "Kamień i drzewo pamięta" z autorską twórczością wyróżnionym z naszej szkoły uczestnikom Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego. W konkursie należało uczcić pamięcią tych, którzy dla Niepodległej oddawali życie – polskich żołnierzy (znanych i nieznanych). Z kilkuset nadesłanych zestawów konkursowych, powstał słowem malowany pomnik na 100 – lecie Niepodległej – jako wyraz hołdu dla tych, którzy tą niepodległość przywrócili naszej Ojczyźnie. Prezentacja książki nastąpiła podczas uroczystej gali w Pałacu w Lubostroniu. Z naszej szkoły wyróżnieni publikacją zostali:Julia Poniatowska, Arek Słomka, Bartek Kachniarz, Maria Piskorz, Kinga Dadacz oraz pani Agata Świderska. Ich wiersze znalazły się w publikacji, której egzemplarz powiększy stale uzupełniana półkę w bibliotece z wydaną twórczością naszych uczniów.
   Gratulacje otrzymały również Izabela Brodzik i Maria Piskorz za III i II miejsce w Miejsko-Gminnych Warsztatach Literackich "Przystanek Niepodległość".
   Wszystkim uczestnikom wszelkich konkursów serdecznie gratulujemy i dziękujemy za reprezentowanie szkoły, a ich rodzicom za wsparcie.
   Obecny rok jest nacechowany wydarzeniami patriotycznymi. Obfituje w liczne działania. Jubileusz setnej rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę skłania do wielu refleksji. Wolna Ojczyzna skłania do odkrywania i pielęgnowania patriotyzmu. Obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, przeszły do historii, o której kiedyś ktoś zapewne będzie wspominał...

Alina Pięta - dekoracja, Piotr Rosa - muzyka, Anna Maksymowicz, Nina Rosa, Elżbieta Dadacz - harcerstwo, Agata Świderska i Małgorzata Woźniak - spektakl, Szkolne Koło Teatralne


Zobacz również na:

podlasie24.pl