Aktualności

Wojewódzka Olimpiada Wiedzy Turystyczno – Krajoznawczej


   W dniu 18 października 2018 roku uczniowie naszej szkoły z klasy VIIB uczestniczyli w Wojewódzkiej Olimpiadzie Krajoznawczo – Turystycznej w Piotrowicach k. Lublina.
   W zakres olimpiady wchodziła wiedza o Austrii, Tatrach, Podhalu, Unii Europejskiej. Uczestnicy mieli wykazać się też umiejętnościami udzielania pierwszej pomocy i wyznaczanie azymutu oraz znajomością znaków topograficznych.
   Nasze zawodniczki zajęły drugie miejsce i wywalczyły uczestnictwo w Ogólnopolskiej Olimpiadzie w Zakopanem, która odbędzie się w dniach 8 – 11 listopada 2018roku.
   Skład zwycięskiej drużyny: Katarzyna Kania, Dominika Kempka, Weronika Kempka, Emilia Kozieł, Klaudia Krupniewska, Klaudia Luty, Małgorzata Mularczyk, Maja Wysocka.
   Uczennice zostały przygotowane przez p. Annę Maksymowicz i p. Wiesławę Drabarz.

ZO im. JPII w Starych Kobiałkach: Zdjęcie 1 z 1