Aktualności

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2018 - 19


   Ten rok szkolny rozpoczęliśmy w poniedziałek 3 września. Na początku uczestniczyliśmy w uroczystej mszy św., którą dla uczniów, rodziców, nauczycieli, wychowawców i pracowników wszystkich szkół miasta i gminy sprawował ks. Proboszcz – Stanisław Bieńko.
   Następnie zebraliśmy się w naszej szkole, by po wakacjach znów usłyszeć pierwszy dzwonek. Pan dyrektor – Krzysztof Czub w imieniu swoim i wszystkich nauczycieli powitał uczniów i rodziców. Szczególnie serdecznie zwrócił się do tych, którzy po praz pierwszy przekroczyli próg szkolny. Życzył wszystkim samych sukcesów w nowym roku szkolnym, realizacji wszelkich zamierzeń i planów, możliwości rozwijania swych talentów.
   Pani wicedyrektor – Wioletta Sokołowska odczytała list pana Wójta Gminy Stoczek Łukowski – Marka Czuba i przekazała życzenia owocnej pracy uczniom i nauczycielom.
   Po ogólnym spotkaniu wszyscy przeszli do klas na krótką rozmowę z wychowawcami.

A potem już tylko… DO DOMU, by od rana dnia następnego rozpocząć intensywną naukę.