Aktualności

Prezentacja projektów edukacyjnych


   19 czerwca w naszej szkole odbyło się podsumowanie projektów gimnazjalnych zrealizowanych przez uczniów klas II pod opieką nauczycieli: p. A. Maksymowicz, p. E. Mróz, p. E. Dadacz, p. Andrzeja Grzędy, p. W. Sokołowskiej i p. Elżbiety Błażejak. Dobór tematu, zaangażowanie w wykonanie i sposób prezentacji był oceniany przez dyrekcję, nauczycieli i młodszych kolegów zgromadzonych na sali gimnastycznej.
   W tym roku realizowane były następujące projekty:
1. Inscenizacja „Dziadów” A. Mickiewicza
2. Efekty reakcji chemicznych
3. Biografie wielkich matematyków i ich osiągnięcia
4. „Szybciej, Wyżej, Mocniej” … inaczej
5. Życie Jana Pawła II
   Szczególne zainteresowanie wzbudziła inscenizacja „Dziadów” zaprezentowana przez uczennice klasy IIa. „Dziady” to trudny tekst dla współczesnego nastolatka wychowanego na tekstach kultury masowej, niemniej dziewczyny wspaniale sobie poradziły. Zgromadzona publiczność na długo zapamięta przesłanie dramatu- w życiu należy doświadczyć zarówno cierpienia jak i miłości i mieć serce dla innych, aby w pełni stać się człowiekiem.
   Na zakończenie pan dyrektor Krzysztof Czub podziękował uczniom klas drugich oraz opiekunom ich projektów za bardzo interesujące i różnorodne prezentacje.