Aktualności

Rajd Niepodległości


   7 czerwca 2018 harcerze wspólnie z klasą VB wzięli udział w pieszym rajdzie do Stoczka Łukowskiego. Celem przedsięwzięcia było uczczenie 100- lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Wybraliśmy trasę wzdłuż malowniczej doliny rzeki Świder. Przez Rudę, Błażejki i Zabiele dotarliśmy do Zgórznicy, pod pomnik bitwy pod Stoczkiem. Następnie udaliśmy się do krzyża upamiętniającego Polską Organizację Wojskową oraz pod pomnik Ignacego Bralińskiego „Kandyda”, żołnierza POW, który zginął 10 listopada 1918 roku w czasie rozbrajania Niemców w Stoczku. Przed dworem „Zgórznica” oddaliśmy hołd Adamowi Nenckiemu, żołnierzowi Armii Krajowej, który został zamordowany przez komunistów.
   W czasie rajdu młodzi ludzie mieli możliwość poznania przeszłości najbliższej okolicy, uczyli się szacunku do historii oraz utrwalili sobie zasady bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.