Aktualności

Szkolny Dzień Promocji Zdrowia


   Dnia 6. VI. 2018r. (środa) w Szkole Podstawowej w Starych Kobiałkach został zorganizowany Szkolny Dzień Promocji Zdrowia oraz odbyło się podsumowanie całorocznej akcji programu „Trzymaj formę”.
   Uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum wraz ze swoimi wychowawcami bardzo chętnie włączyli się w akcję promującą zdrowy styl życia i właściwe odżywianie. W ramach tej akcji uczniowie poszczególnych klas i ich wychowawcy ubrali się na kolorowo w wylosowane wcześniej barwy oraz przedstawili walory zdrowotne warzyw i owoców w wierszach lub piosence. Przygotowali pożywne i pełnowartościowe śniadanie. Na stolikach królowały smaczne kanapki z warzywami, sałatki warzywne, soczyste owoce oraz musy i koktajle owocowe. W każdej klasie na tablicach ściennych przygotowane zostały tematyczne gazetki promujące zdrowy styl życia. Natomiast na sali gimnastycznej poszczególne klasy przedstawiły scenki tematyczne o zdrowym odżywianiu, profilaktyce uzależnień, higienie ciała, oraz aktywności ruchowej, które były oceniane i punktowane przez jury. Dzień wcześniej tj. 5.06.2018r. przeprowadzony został pisemny konkurs wiedzy o tematyce profilaktyczno – zdrowotnej dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Wszyscy uczestnicy otrzymali soki owocowe i mandarynki , a najlepsi uczniowie dyplomy i nagrody rzeczowe.

Najlepsze wyniki w Szkole Podstawowej osiągnęli:
I miejsce – Rosa Julia kl. VA
II miejsce – Brodzik Izabela kl. VA
III miejsce – Mularczyk Małgorzata kl. VIB
IV miejsce – Jedlak Kacper kl. VIA

Natomiast w Gimnazjum były następujące:
I miejsce – Słomka Monika - kl. IIB
II miejsce – Szczepańczyk Ewelina – kl. IIIA
III miejsce – Bieniek Beata - kl. IIA
IV miejsce – Konieczna Weronika kl. IIA
W szkole podstawowej w klasach IV – VI odbył się konkurs plastyczny pt.” Trzymaj formę- żyj zdrowo bez uzależnień”.

Najlepsze prace zostały ocenione i nagrodzone nagrodami rzeczowymi.
I miejsce – Kempka Dominika klasa VIB
II miejsce – Jędrych Michał klas IVB
III miejsce – Plak Małgorzata klasa IVB
Wyróżnienie – Mularczyk Małgorzata klasa VIB

Natomiast klasy gimnazjalne II - III miały za zadanie wykonać ulotkę o tematyce profilaktyczno - zdrowotnej lub plakat pt.” Trzymaj formę- żyj zdrowo bez uzależnień”.
Prace zostały ocenione przez jury, a najlepsi uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.
I miejsce – Kobus Natalia klasa IIB
II miejsce – Drosio Magdalena klasa VII
III miejsce – Lasota Alicja klasa IIA

Wyniki szkolnego konkursu plastycznego o tematyce profilaktyczno-zdrowotnej w klasach I- III Szkoły Podstawowej.
I miejsce – Dziak Amelia klasa IIB
II miejsce – Zientara Malwina klasa I
III miejsce – Gryczka Maja klasa IIA

Wyróżnienia:
Bieniek Wiktoria -klasa IIA
Rosa Piotr – klas I
Kozieł Wojtek – klasa I
Rosa Amelia – klasa IIA
   Poszczególne konkursy: pisemny, plastyczny, kulinarny, prezentacje scenek oraz gazetki kasowe były przez jury oceniane. Każda klasa otrzymywała punkty za udział i osiągnięte wyniki. Do ogólnej punktacji zostały również doliczone punkty za udział w szkolnych zawodach lekkoatletycznych oraz wyniki z rywalizacji podczas aktywnych przerw.

Wyniki najlepszych klas IV- VI Szkoły Podstawowej:
I miejsce klasa VIB – 183 pkt
II miejsce klasa VA – 172,5 pkt
III miejsce klasa IVB – 144 pkt

Natomiast w Gimnazjum w klasach II- III wyniki są następujące:
I miejsce klasa IIIA – 172,5 pkt
II miejsce klasa II B – 170 pkt
III miejsce klasa VII – 162 pkt
   Nagrodę główną bilety do kina wygrała klas VIB ze Szkoły Podstawowej i IIIA z Gimnazjum. Bilety do kina sponsorowała firma S.I.M. AGRO-BUD Sylwester Kania. Nagrody rzeczowe dla najlepszych uczestników konkursu pisemnego i plastycznego zostały zakupione z funduszu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
   W ramach promocji zdrowia dnia 5.06.2018r. odbyło się spotkanie uczniów kl. IIA Gim. oraz kl. VB i VIA z pielęgniarką środowiskową p. M. Miszta dotyczące sposobów udzielania pierwszej pomocy przy oparzeniach i różnego rodzaju urazach oraz ratowania ludzkiego życia (resuscytacji).