Aktualności

To, co niezniszczalne trwa!

Jan Paweł II, myśląc OJCZYZNA…

DZIEŃ PATRONA SZKOŁY


Dn. 18 maja w naszej szkole już po raz kolejny przy okazji obchodów Dnia Patrona został zorganizowany i przeprowadzony konkurs w trzech kategoriach dotyczący sylwetki św. Jana Pawła II.
W konkursie w kategoriach: literackiej (tworzenie własnego tekstu), plastycznej (wykonanie obrazu, rysunku) i wiedzy (znajomość sylwetki św. Jana Pawła II) brali udział uczniowie wszystkich placówek oświatowych z terenu Miasta i Gminy Stoczek Łukowski. Na rozstrzygnięcie i wręczenie nagród przyjechali z opiekunami – nauczycielami i katechetami.
W uroczystościach brali też udział Goście Szczególni: Proboszcz Parafii – ks. Stanisław Bieńko, ks. Prałat – Józef Huszaluk, Wójt Gminy Stoczek Łukowski – p. Marek Czub, Radni Gminy obwodu naszej szkoły – p. Adam Kaczor i p. Michał Rosa, Przewodnicząca Rady Rodziców – p. Agnieszka Muracka, Rodzice. Wszystkich przywitali serdecznie Dyrektor szkoły – p. Krzysztof Czub i Wicedyrektor – p. Wioletta Sokołowska.
Przed ogłoszeniem wyników pracy komisji miał miejsce występ dzieci i młodzieży naszej szkoły. W montażu słowno – poetyckim, który bardzo podobał się zebranym i został nagrodzony gromkimi brawami, uczniowie przybliżyli sylwetkę św. Jana Pawła II. W wersach wierszy i tekstów prozy przypomnieli miłość i tęsknotę do Ojczyzny, której Papież nigdy nie zapomniał – kiedy tylko mógł, pielgrzymował i wracał do Niej ciągle w swej twórczości poetyckiej. Warto o tym ciągle mówić…
Nad przygotowaniem konkursu we wszystkich kategoriach pracowały panie: Krystyna Konieczna, Bożena Szmigiel, Alina Pięta, Agata Świderska, Zdzisława Maletka, Wioletta Sokołowska. W konkursie literackim wzięli także udział uczniowie przygotowywani przez p. Ewę Goławską – Miernicką i p. Małgorzatę Woźniak.
Po przemówieniach okolicznościowych Honorowi Goście zostali poproszeni o wręczanie dyplomów i upominków nagrodzonym.
Na zakończenie Dyrektor – p. Krzysztof Czub podziękował serdecznie przybyłym Gościom, wszystkim zebranym i nauczycielom, którzy przygotowali uroczystość.
Zostały wykonane zdjęcia pamiątkowe.
Nad montażem słowno – muzycznym pracowali: p. Krystyna Konieczna, p. Małgorzata Woźniak, p. Krzysztof Rosa, p. Elżbieta Rosa. Dekorację wykonała p. Alina Pięta.

***
DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM UCZNIOM, KTÓRZY PODJĘLI SIĘ TRUDU, BY WZIĄĆ UDZIAŁ W AKADEMII O NASZYM PATRONIE – ŚW. JANIE PAWLE II.

Zwracajmy ciągle uwagę na słowa, jakie do nas kierował. Pamiętajmy między innymi i te: „Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali.”

Małgorzata Woźniak