Aktualności

Spotkanie z krytykiem literackim


   15 maja 2018 roku grupa uczniów z naszej szkoły uczestniczyła w spotkaniu z krytykiem literackim, Jarosławem Wachem. Spotkanie miało miejsce w Gminnej Bibliotece Publicznej w Starych Kobiałkach i było przeprowadzone z inicjatywy opiekuna Gminnej Grupy Literackiej. W czasie zajęć Jarosław Wach omawiał teksty literackie pisane przez uczestników Gminnej Grupy Literackiej, uczniów ze szkoły w Kisielsku, a także teksty autorstwa uczniów naszej szkoły. Wspólnie z uczestnikami zajęć wskazywał mocne strony tekstów i to, co należy poprawić. Spotkanie było źródłem wielu cennych wskazówek dla młodych twórców poezji, a także dla ich opiekunów, nauczycieli. Skłaniało do krytycznych przemyśleń nad własnymi tekstami, ale też dawało możliwość uzyskania konstruktywnych uwag na temat poprawnego pisania.
   Jarosław Wach był wielokrotnie nagradzany za szczególne zaangażowanie w rozwój kultury. Jest redaktorem wielu tomów, autorem licznych tekstów w polskich i zagranicznych pracach. Konstruktywne, rzeczowe uwagi co do poprawności tworzonych tekstów, rady jak doskonalić swój warsztat językowy zapewne zaowocują w przyszłości naszych młodych literatów.

Agata Świderska