Aktualności

Relacja z czwartej rocznicy kanonizacji świętego Jana Pawła II


   „Ci, co odchodzą, wciąż z nami są…”

   „Pozdrawiam wszystkich zgromadzonych na tej Mszy świętej, cały Lud Boży Podlasia… Odżywają w tej chwili w moim sercu wspomnienia wcześniejszych spotkań z Kościołem siedleckim…” - ten oryginalny fragment nagrania z wizyty Ojca Świętego w Siedlcach, rozpoczął występ młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Starych Kobiałkach z okazji czwartej rocznicy kanonizacji świętego Jana Pawła II. Przytoczone słowa Ojca Świętego wkomponowały się w treści wyśpiewane przez Aleksandrę Pieniak: Ci, co odchodzą,/ Wciąż z nami są./ I żyją sobie /Obok nas. Następnie uczniowie zaprezentowali występ tkany własnymi wersami: Nie dziw się Ojcze, ze modlę się wierszem… Prezentując autorską twórczość literacką, młodzież wyraziła wdzięczność dla swojego patrona, a także złożyła obietnice podążania Jego ścieżkami. Prosiła o rozświetlanie tuneli zatroskanych uczuć, o naukę modlitwy, która będzie ciągnąć w górę i nie pozwoli upaść… Uczniowie wyrazili wiarę w obecność z papieżem-Polakiem pod wspólnym niebem Zawierzenia. Za przykładem patrona, który włożył w ich dłonie literacki różaniec, modlili się wierszem.
   Uczniowie ujawnili swój świat, małą ojczyznę: rodzinę – kawałek parafii NMP; parafię – fragment diecezji siedleckiej; diecezję – element Kościoła, zauważając, iż każdy tworzy puzzle wiary. Literackie opisy małej ojczyzny współgrały ze slajdami lokalnych krajobrazów i dźwiękami muzyki: Jest takie miejsce u zbiegu dróg,/ Gdzie się spotyka z zachodem wschód.../Nasz pępek świata,/ Nasz biedny raj... /Jest takie miejsce,/Taki kraj.
   Na koniec wybrzmiały poetyckie myśli o tym co w życiu najważniejsze, pomimo wszechobecnego pośpiechu. Rodzina, drugi człowiek, dobro...To właśnie fundamenty budowy nowego świata. Nie buduje się świata na przemocy, egoizmie, nienawiści. To nie jest świat, którego chcemy! Młodzież zadała pytanie co czynić by świat był lepszym? Podziękowała za 200 lat istnienia naszej diecezji i za gościnę Karola Wojtyły jako metropolity i kardynała w Kodniu i jako papieża w Siedlcach. Podziękowała za wykłady na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i za wykłady na Uniwersytetach życia, świata, nieba.