Aktualności

„Z przyrodą za pan brat” - spotkanie z przedstawicielami zarządu Koła Łowieckiego „TROP”


   Dnia 12 kwietnia 2018 roku uczniowie klas I – III edukacji wczesnoszkolnej w ramach programu „ Z przyrodą za pan brat” finansowanego ze środków Gminy Stoczek Łukowski oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami zarządu Koła Łowieckiego „ TROP” działającego w Stoczku Łukowskim – prezesem p. Tomaszem Krukiem i sekretarzem p. Karolem Stosio.
   O historii i działalności koła łowieckiego „ TROP” opowiedział p. Tomasz Kruk. Pan Karol Stosio przygotował prezentację na temat zwierząt zamieszkujących na terenie Polski i tropach jakie zostawiają na podłożu. Następnie pokazał trofea myśliwskie: poroże kozła, szable odyńca. Dzieci mogły też dotknąć skóry dzika, opowiedział jak należy zachowywać się w lesie i co robić, aby zwierzęta dobrze czuły się w swoim środowisku. Przekazał też informację jaką rolę pełni myśliwy w życiu lasu. Wytłumaczył, że tak naprawdę łowiectwo jest pasją każdego myśliwego, chęcią obcowania z naturą, bycie myśliwym polega nie tylko na strzelaniu. To obowiązek, praca i starania wielu ludzi związane m. in. z utrzymaniem równowagi populacji zwierząt, ochroną zwierząt łownych i ich środowisk bytowania, dokarmianiem zwierząt, budowaniem paśników, walką z kłusownictwem, pozyskiwaniem i magazynowaniem karmy.
   Spotkaniu towarzyszyła miła atmosfera. Dzieci z zaciekawieniem słuchały i chętnie odpowiadały na pytania. Na zakończenie p. Tomasz Kruk i p. Karol Stosio przekazali wszystkim dzieciom kolorowanki o zwierzętach od zarządu koła łowieckiego. Książeczki dla dzieci odebrały wychowawczynie: p. Elżbieta Rosa dla klasy I, p. Janina Kaczor dla klasy IIa, p. Agnieszka Jasińska dla klasy III, p. Grażyna Osiak dla klasy IIb. Panowie podziękowali p. Grażynie Osiak za prowadzenie programu „ Z przyrodą za pan brat” na terenie szkoły wręczając książkę „ Wielki atlas Polski”.
   Serdecznie dziękuję p. Tomaszowi Krukowi i p. Karolowi Stosio za prelekcję; p. Alinie Pięta za przgotowanie pięknej dekoracji, a wychowawczyniom i dzieciom za udział w spotkaniu.

Grażyna Osiak