Aktualności

Aleksandra Luty - laureatką XIV Wojewódzkiego Konkursu Literackiego i współautorką literackiego "Podatku od marzeń"


   Istnieje wiele sposobów motywowania uczniów do nauki i rozwoju ich talentów. Jednym z nich (ulubionym i preferowanym) jest zachęta do uczestnictwa w zmaganiach literackich. Jest to okazja do rozwoju pasji literackich, szlifowania warsztatu literackiego, ale przede wszystkim do zaprezentowania uczniowskich talentów szerszej publiczności anieżeli środowisko szkolne, a także zainspirowania się innymi talentami. Tym bardziej jest to motywujące, jeżeli owa młodzieńcza jeszcze twórczość, zyskuje uznanie wśród profesjonalistów, znawców, twórców literatury oraz krytyków literackich.
   Aleksandra Luty została laureatką XIV Wojewódzkiego Konkursu Literackiego. 6 kwietnia 2018 roku w scenerii dzieł malarskich, przy dźwiękach muzyki poważnej odebrała nagrodę i dyplom w Galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie a także tom "Podatek od marzeń", zawierający cząstkę jej twórczości. Organizatorem literackich zmagań był Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie. Na konkurs wpłynęło w tej edycji 285 zestawów prac. Zestawów, bowiem uczestnicy przesyłali po dwa wiersze, związane z tematem "Cisza pośród zgiełku".
   Organizatorzy Konkursu wyrażają przekonanie, iż pokłosie konkursu znacząco wpłynie na rozwój literackiej kultury Lubelszczyzny. Konkurs literacki jest okazją do zaangażowania uczniów w twórcze nazywanie rzeczywistości, w kreatywne postrzeganie i odbieranie otaczającego świata, a zwłaszcza tej jego części, która nas na co dzień otacza. Jurorzy i goście, podczas uroczystego podsumowania konkursu, wielokrotnie podkreślali, że najważniejsze jest piękno języka ojczystego i jego autentyczny wydźwięk. Nie zabrakło też słów refleksji dotyczących postawy samego twórcy, jego uczciwości i odpowiedzialności.
   Profesjonalnej oceny prac literackich dokonali: wielokrotnie nagradzana dziennikarka Radia Lublin, autorka audycji literackich i reportaży - Maria Brzezińska; Ewa Hadrian - starszy kustosz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie; współautorka programu kulturalnego „Afisz” Telewizji Lublin, promotorka książek i czytelnictwa; Waldemar Michalski - poeta, eseista, krytyk literacki, redaktor, członek zespołu redakcyjnego kwartalnika literackiego "Akcent", członek Związku Literatów Polskich.
   Wydarzenie uświetnił koncert muzyki poważnej w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego pod kierunkiem prof. Iwony Siedlaczek. Dodatkową atrakcją była możliwość zwiedzenia wystawy Kazimierza Kotlińskiego pt. "Odrodzenie natchnień".
   Zainteresowanie, jakim cieszy się Wojewódzki Konkurs Literacki w Lublinie, świadczy o tym, że poezja, pomimo konkurencji doby audiowizualnej i techonologii komputerowej jest potrzebna. Słowo rozwija, cieszy, motywuje, koi. Biorąc pod uwagę zasób leksykalny języka polskiego - umowne 150 tysięcy wyrazów, (taką liczbę rejestruje „Wielki słownik ortograficzny PWN” pod red. E. Polańskiego (Warszawa 2003) i fakt, iż realnie posługujemy się 6 - 10 tysiącami znaków, mamy nad czym pracować. Jak twierdził Edward Stachura "Wszystko jest poezja" - zauważmy to.
   Serdecznie gratuluję swojej uczennicy, Aleksandrze Luty i jej Rodzicom, dziękując zarazem za godne reprezentowanie naszej szkoły w tak szlachetnej konkurencji jaką jest rywalizacja poetycka. Wszystkim swoim uczniom życzę twórczej ciszy inspirującej i motywującej do rozwoju swoich pasji i talentów literackich.

Agata Świderska