Aktualności

„Z przyrodą za pan brat”


   Dnia 16 marca odbyło się spotkanie p. Eweliny Głaz podleśniczego z nadleśnicta Jata z uczniami klas I, IIa, IIb, III edukacji wczesnoszkolnej. Pani Ewelinie towarzyszył borsuk Lucek (p. Hubert Zając). Uczniowie dowiedzieli się: na czym polega praca leśniczego, jakie są zwyczaje zwierząt mieszkających w lesie, jak bezpiecznie i odpowiedzialnie zachowywać się w lesie. W formie zabawowej p. Ewelina opowiedziała jak z małego nasionka urośnie duże drzewo; co robi leśniczy, aby każdy mógł spacerować po pięknym lesie i słuchać śpiewu ptaków. Dzieci chętnie brały udział odpowiadając na pytania.
   Spotkanie związane było z realizacją programu z edukacji ekologicznej „ Z przyrodą za pan brat”. Program jest finansowany ze środków Gminy Stoczek Łukowski oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
   Koordynatorem programu na terenie szkoły jest p. Grażyna Osiak.