Aktualności

W kręgu rosyjskiej sztuki ludowej


   2 grudnia 2017 roku troje gimnazjalistów z naszej szkoły: Patrycja Kuran (IIIb), Patrycja Bieniek (IIIb) i Krystian Kaczor (IIIa) brało udział pod opieką pani Agaty Świderskiej w VI Konkursie Plastycznym pt. „Rosyjska sztuka ludowa”, zorganizowanym przez IV LO im. Hetmana Stefana Żółkiewskiego i SCDiDN w Siedlcach. Wcześniej uczniowie konsultowali różne techniki i możliwości wykonania prac z panią Aliną Piętą.
   W zmaganiach plastycznych uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu siedleckiego oraz okolic. Celem konkursu jest rozbudzanie zainteresowań rosyjską sztuką i kulturą oraz promowanie talentów. Uczniowie na miejscu, w ciągu trzech godzin zegarowych wykonują dowolną techniką swoje prace na podany temat, mieszczące się w kręgu tematu „Rosyjska sztuka ludowa”. Ponadto uczestnikom konkursu została przedstawiona barwna prezentacja na temat chochłomy, palechy, gżelu.
   Ocenie prac podlega zgodność z tematem, a także kunszt artystyczny. Laureaci pierwszych trzech miejsc w danej kategorii wiekowej otrzymują nagrody rzeczowe, natomiast pozostali uczestnicy otrzymają pamiątkowe upominki.
   W jury konkursu zasiadają plastycy oraz wykładowcy języka rosyjskiego, między innymi z Rosyjskiego Ośrodka Nauki i Kultury w Warszawie.
   Wyróżnienie w konkursie otrzymała Patrycja Bieniek. Niemniej jednak na uznanie i pochwałę zasługują także dwie pozostałe prace.
   Konkurs od lat cieszy się dużym zainteresowaniem, a uczestnicy prezentują wysoki poziom. Jest to doskonała lekcja języka rosyjskiego, a także możliwość prezentacji swoich talentów. Jest to też dobry przykład korelacji międzyprzedmiotowej.

Agata Świderska