Aktualności

Biwak profilaktyczny w Parczewie


   W dn. 17 – 19 listopada 2017 roku, 7 Drużyna Harcerzy Starszych „22 Południk”, wzięła udział w biwaku profilaktycznym „Odpowiedzialnie kieruj swoim życiem”. Tematyka zajęć koncentrowała się wokół negatywnego wpływu alkoholu i innych używek na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
   Nie zabrakło jednak czasu na poznawanie historii Polski, podczas festiwalu gier planszowych o Tadeuszu Kościuszce i zdobywaniu informacji o dziejach Parczewa. Gra miejska „Monika niebezpieczeństw unika” uczyła również, jak zapobiegać różnym zagrożeniom. Harcerze stanęli również do rywalizacji w trakcie warsztatów „Na torze Formuły 1”.
   Biwak „Odpowiedzialnie kieruj swoim życiem” dał młodym ludziom sposobność do kształtowania właściwych postaw z dala od uzależnień.


Zobacz również na Podlasie 24