Aktualności

Ślubowanie klasy pierwszej


   Dn. 7 listopada 2017r. nasi uczniowie z klasy I stali się pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej.
   Na udekorowanej pięknie sali gimnastycznej odbyła się uroczystość, w której uczestniczyli zaproszeni goście: Dyrektor – P. Krzysztof Czub, Wicedyrektor – P. Wioletta Sokołowska, Przewodnicząca Rady Rodziców – P. Agnieszka Muracka, Rodzice, Nauczyciele klas edukacji wczesnoszkolnej wraz z uczniami.
   Tego dnia wszyscy pierwszoklasiści przyszli do szkoły ubrani bardzo odświętnie, bo to była ich uroczystość! W przedstawieniu przygotowanym przez Wychowawczynię – P. Elżbietę Rosę zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie, wokalne, przyrodnicze i matematyczne oraz znajomość przepisów ruchu drogowego.
   Głównym i najważniejszym punktem całej akademii było ich uroczyste ślubowanie, po którym Pan Dyrektor pasował każde dziecko na ucznia przez dotknięcie wielkim ołówkiem w ramię. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki.
   Oczywiście wszyscy pozowali do wspólnego zdjęcia a potem udali się do klasy na słodki poczęstunek przygotowany specjalnie dla nich.  Zobacz również nagranie.