Aktualności

Kapitalny występ w Zakopanem!


   Od 2 do 5 listopada w Zakopanem odbywała się XXXIV Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Turystyczno - Krajoznawczej LZS pod nazwą „Polska – Chorwacja – Unia Europejska”, w której brali udział uczniowie ze Starej Róży i Starych Kobiałek. Rywalizacja naszej młodzieży z 32 drużynami reprezentującymi osiem województw na szczeblu ogólnopolskim zakończyła się wielkim sukcesem.
   Uczniowie z Kobiałek i Róży, reprezentujący w konkursie powiat łukowski, wspólnie wywalczyli pierwsze miejsce w klasyfikacji powiatowej, a także zdecydowanie przyczynili się do zdobycia pierwszego miejsca dla Lubelszczyzny w klasyfikacji wojewódzkiej.
   Ponadto w klasyfikacji indywidualnej, w której brało udział ponad 120 uczestników, po emocjonującym finale drugie miejsce zajęła p. Anna Maksymowicz – nauczycielka historii w Starych Kobiałkach, szóste miejsce zajął p. Michał Rosa – nauczyciel języka polskiego w Starej Róży.
   Zakres wiedzy, jaką musieli wykazać się uczestnicy olimpiady, był szeroki: krajoznawstwo, topografia, historia i kultura państw Unii Europejskiej, a w szczególności Chorwacji oraz Polski, umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, umiejętność kreślenia profilu terenu, wykonywanie marszruty turystycznej według określonego azymutu, znajomość topografii i zabytków Zakopanego. W skład zwycięskiej drużyny weszli: Weronika Kusio, Karol Rosa i Dominik Wołoszka.
   W tym roku, oprócz uczestnictwa w olimpiadzie, uczniowie wraz z opiekunkami (p. Wiesławą Drabarz i p. Anną Maksymowicz) znaleźli także czas na przeprowadzenie kilku wspaniałych wędrówek. Przeszli Doliną Białego i na Kalatówki, zdobyli Gubałówkę oraz odwiedzili Sanktuarium Matki Bożej na Krzeptówkach w Zakopanem oraz Sanktuarium w Ludźmierzu. Korzystali także ze zdrowotnych walorów basenu termalnego w Szaflarach.