Aktualności

                           XVII Dzień Papieski

Współczesny człowiek tak bardzo potrzebuje nadziei
– z nadzieją w przyszłość


                           Ty, Panie tyle czasu masz
                           mieszkanie w chmurach i błękicie
                           A ja na głowie mnóstwo spraw
                           I na to wszystko jedno życie…   Współczesny człowiek, żyjący w kulturze zdominowanej przez technikę, tak bardzo potrzebuje nadziei. 8 października spotkaliśmy się po raz kolejny w Kościele Parafialnym w Stoczku Łukowskim, aby wspominać osobę św. Jana Pawła II, jego nauczanie oraz życie pełne wiary, nadziei i miłości. Młodzież ze Szkoły Podstawowej wraz z oddziałami gimnazjalnymi w Starych Kobiałkach zaprosiła parafian do refleksji wokół hasła przewodniego tegorocznych obchodów XVII Dnia Papieskiego Idźmy naprzód z nadzieją, prezentując montaż słowno-muzyczny pt. Współczesny człowiek tak bardzo potrzebuje nadziei – z nadzieją w przyszłość.
   Głównym zamiarem Ojca Świętego było zaproszenie współczesnego człowieka do tego, aby wyszedł z obszaru smutku, zwątpienia i wszedł w obszar nadziei, gdzie działa żywy Bóg w osobie Jezusa Chrystusa. Po to właśnie obchodziliśmy XVII Dzień Papieski, aby na nowo zaczerpnąć z żywego źródła nadziei. Święty Jan Paweł II wzywa nas, byśmy wyruszyli w dalszą drogę pokrzepieni nadzieją, która „zawieść nie może”.
   Scenariusz ukazywał kondycję człowieka we współczesnym świecie złudnych marzeń, dążeń, celów. Ukazywał świat ambicji, pychy, naiwną wiarę w postęp i beznadzieję cywilizacji. Nieustanny pośpiech, życie w biegu i brak czasu dla siebie, rodziny, Boga i samego życia. To wszystko sprawia, że człowiek potrzebuje nadziei jak tlenu. Nie tej lichej i marnej, lecz tej prawdziwej, niezłomnej, płynącej z krzyża.
   Nie zabrakło wypowiedzianych i wyśpiewanych wersów modlitwy. Telefon z samego nieba z prośbą o kontakt nie tylko w sytuacji nieszczęścia, list zapisany serdecznym atramentem na żywej serc tablicy od nas wszystkich do Ojca świętego. Nadzieja bywa jeżeli ktoś wierzy. Jestem, bo jesteś (nadziejo) – na tym stoi wiara. Nadzieja nadaje sens życia, budzi marzenia piękne, oddala lęki – to tylko niektóre z przedstawionych treści.
   W wyjątkowy nastrój wprowadziły wiernych utwory: Zamiast (Edyta Gepert), Człowieczy los (Anna German), Wiara, nadzieja i miłość (Irena Santor), Modlitwa (Bułat Okudżawa), Nie można żyć bez światła (Eleni).