Aktualności

                           „Idźmy naprzód z nadzieją”


   W tym roku nasze jasnogórskie spotkanie przeżywaliśmy pod hasłem „Idźmy naprzód z nadzieją”. Na wspólną modlitwę wyruszyliśmy z placu szkolnego tuż po czwartej rano. Grupa pielgrzymkowa liczyła – 42 uczniów; w tym 8 z zaprzyjaźnionej Szkoły Podstawowej w Szyszkach wraz z opiekunem panią Agnieszką Basek i 34 uczniów z naszej szkoły wraz z opiekunami, panią Agatą Świderską, Krystyną Konieczną (opiekun pocztu sztandarwoego)i Bożeną Szmigiel.
   Po szczęśliwym dotarciu na miejsce, pierwsze kroki poczyniliśmy w kierunku Kaplicy Najświętszej Maryi Panny, by u stóp naszej Matki dziękować za szczęśliwą drogę, przepraszać za nasze niedoskonałości i prosić o Jej opiekę i wstawiennictwo u Syna Bożego dla siebie i bliskich. Każdy mógł osobiście to uczynić w momencie przechodzenia na kolanach wokół Jej Cudownego Wizerunku. Kaplica wraz z cudownym obrazem i licznymi wotami zgromadzonymi na ścianach zrobiły na nas ogromne wrażenie. Zewsząd napływające szepty modlitwy i widok rozmodlonych ludzi skłaniały do refleksji nad własnym życiem.
   Nastepnie udaliśmy się przed pomnik św. Jana Pawła II oraz Prymasa Polski, ks. Stefana Wyszyńskiego. Będąc już na błoniach klasztoru, mogliśmy odetchnąć, wyciszyć się pozbierać myśli i przygotować do Eucharystii, która rozpoczęła się o godzinie 11.00. Msza święta poprzedzona została odmówieniem różańca, poprowadzonego przez uczestników pielgrzymki jednej ze szkół. Zgromadzonych na błoniach pielgrzymów przywitał o. Sebastian Matecki, mówiąc: „Wszystkich was pozdrawiam w obecności pocztów sztandarowych, które jakby opasają Jasną Górę wokół piękną wstęgą. Poczet sztandarowy to znak waszej tożsamości, znak, na którym istnieje św. Jan Paweł II, i On nam wskazuje drogę naszego pielgrzymowania ku świętości, ku Niebu. Chcemy naśladować Go, być wytrwali w tym dążeniu do świętości i tak dobrzy, jak On”. Jak co roku, naszą grupę, również reprezentował poczet sztandarowy.
   Uroczystej mszy św. na Jasnogórskim Szczycie przewodniczył biskup radomski, Henryk Tomasik, krajowy duszpasterz Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Eucharystię licznie koncelebrowali kapłani, wśród których obecny był ks. Dariusz Kowalczyk, prezes Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Homilię wygłosił sam biskup - Henryk Tomasik. Biskup wielokrotnie podkreślał, że w tym roku włączamy się w nurt Kościoła, przychodzimy z dziękczynieniem za 300-lecie koronacji wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej, 140 lat objawień w Gietrzwałdzie i 100-lecie Objawień Fatimskich. To są nasze główne intencje i trzy ważne znaki, które potwierdzają, że Matka Boża do nas mówi; mówi stąd z Jasnej Góry, z Gietrzwałdu i Fatimy. W dalszej części kazania biskup wyjaśniał: „Bohaterami tych spotkań z Matką Najświętszą są młodzi ludzie: 12 lat, 13 lat, 4 lata, 8 lat, to rówieśnicy wielu z nas tu obecnych. Jesteście, kochani, w szczególny sposób umiłowani przez Pana Boga i Matkę Najświętszą. To Matka Boża chce prowadzić z wami wciąż dialog, ale także czeka na odpowiedź. Przede wszystkim czeka na to, aby każdy z nas złożył wyznanie wiary całym życiem, ale także, aby głębiej wierzył za tych, którzy nie wierzą, mocniej kochał za tych, którzy nie kochają, przepraszał za tych, którzy grzeszą. Dzisiaj na Jasnej Górze chcemy przypomnieć, że nasz patron św. Jan Paweł II mówił 'cały Twój, Maryjo'. Od naszego patrona chcemy uczyć się takiej postawy wobec Pana Boga i Matki Najświętszej”.
   Na zakończenie mszy św. przedstawiciele środowisk szkolnych odczytali Akt Zawierzenia Matce Bożej. Zostały poświęcone pamiątkowe różańce z napisem „Jezu, Ufam Tobie”. Odczytano także list do Ojca Świętego Franciszka, który tego dnia obchodził swoje imieniny. W Eucharystii uczestniczyło około 14 tyś. uczniów oraz nauczycieli, wychowawców i katechetów z około 350 szkół. Patron czuwał nad pielgrzymami. Pomimo wielu chmur przepływających nad naszymi głowami, w trakcie mszy nie spadła ani kropla deszczu. Duchowni żartowali: “Może zmarzliście, ale na pewno nie zmokli...”.
   Pielgrzymowanie na Jasną Górę uczniów trzecich klas gimnazjalnych wraz z reprezentatami pocztu sztandarowego i uczestniczenie w corocznym Zjeździe Szkół im. JP II stało się piękną tradycją naszej szkoły. Prośba o papieski patronat, zawierzenie swych codzinnych szkolnych spraw Matce Bożej daje siły i nadzieję na cały nadchodzący rok. Idziemy zatem naprzód z nadzieją w bieżący rok szkolny, otoczeni płaszczem ochronnym Maryi, zwanej Gwiazdą Nadziei i świętego Jana Pawła II – naszego patrona, który pokłada nadzieję w nas, młodych. Pięknie nazywa nas Pokoleniem Nadziei, zwracając się do nas:

Wy jesteście przyszłością świata!
Wy jesteście nadzieją Kościoła!
Wy jesteście moją nadzieją!

Owa nadzieja zawieść nie może.

Oprac. B. Szmigiel.