Aktualności

Rocznica wybuchu II wojny światowej- upamiętnienie
      wydarzeń wrześniowych 1939 roku w Jedlance.


   7 Drużyna Harcerzy Starszych „22 Południk” wraz z uczniami naszej szkoły brała udział w uroczystościach poświecenia mogił żołnierskich w Jedlance, w niedzielę 24 września 2017 roku.       Opiekę nad uczniami pełniły: Krystyna Konieczna i Anna Maksymowicz.Harcerze i uczniowie wzięli udział w uroczystej Mszy Świętej w intencji Ojczyzny i poległych żołnierzy. Bezpośrednio po Eucharystii zostały złożone kwiaty na mogiłach żołnierzy, którzy zginęli w obronie Ojczyzny we wrześniu 1939 roku.