Aktualności

Udział uczniów w Międzynarodowej Konferencji    Naukowej „Bezpieczeństwo człowieka a Rodzina”


    7 września utalentowane artystycznie uczennice Szkoły Podstawowej w Starych Kobiałkach, Izabela Brodzik i Aleksandra Pieniak, wytypowane w ramach Szkolnego Systemu Rozwoju Talentów, reprezentowały szkołę podczas XIV Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Drohiczynie „Bezpieczeństwo człowieka a rodzina”, aktywnie uczestnicząc w części prezentującej najnowszy tom siedleckiej poetki, Urszuli Tomasiuk, „Nie jestem Salome”. Pani Urszula „Tom”, to poetka, kulturoznawca, rodowita siedlczanka, długoletni pracownik Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, która opiewa piękno ziemi podlaskiej i kresy. Nieprzypadkowe refleksje i przemyślenia autorki nad otaczającym nas światem, mogą stanowić cenny zbiór prawd życiowych dla kolejnych pokoleń, a zarazem źródło minionych czasów i losów ludzkich.
   Było to owocne w przemyślenia, spotkanie artystyczne, pełne chwil wytchnienia i refleksji pośród wersów poezji, podczas którego uczennice naszej szkoły mogły zaprezentować pod opieką pani Agaty Świderskiej i pana Piotra Rosy swoje talenty literackie i wokalne.
   Warto zaznaczyć, że temat przewodni konferencji doskonale wpisywał się w Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. Wychowanie to proces. Pierwszym i naturalnym środowiskiem wychowawczym człowieka jest Rodzina, następnym szkoła. Wychowanie to napełnianie źródlaną wodą nowych dzbanów. Nasz Patron Św. Jan Paweł II mówił: „Teraz wy możecie pisać, wy możecie wypowiadać swoje myśli…” Myślę, że konferencja była szczególną ku temu okazją.
   Dodam tylko, że konferencja była wysokiej rangi wydarzeniem naukowo-kulturalnym, organizowanym przez Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Wydział w Siedlcach, Wyższe Seminarium Duchowne w Drohiczynie.