Aktualności

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/18


   Ten rok szkolny rozpoczęliśmy w poniedziałek 4 września. Na początku uczestniczyliśmy w uroczystej mszy św., którą dla uczniów, rodziców, nauczycieli, wychowawców i pracowników wszystkich szkół miasta i gminy sprawował ks. Proboszcz.
   Następnie zebraliśmy się w naszej szkole, by po wakacjach znów usłyszeć pierwszy dzwonek. Pan Dyrektor – Krzysztof Czub w imieniu swoim i wszystkich nauczycieli powitał uczniów i rodziców. Szczególnie serdecznie zwrócił się do tych, którzy po praz pierwszy przekroczyli próg szkolny. Życzył wszystkim samych sukcesów w nowym roku szkolnym, realizacji wszelkich zamierzeń i planów, możliwości rozwijania swych talentów.
   Pani Wicedyrektor – Wioletta Sokołowska odczytała list Pana Wójta Gminy Stoczek Łukowski – Marka Czuba i przekazała życzenia owocnej pracy uczniom i nauczycielom.
   Po ogólnym spotkaniu wszyscy przeszli do klas na krótką rozmowę z wychowawcami.

         A potem już tylko… DO DOMU!.. ;)