Aktualności

„Jak nie czytam, jak czytam”


   W poniedziałek 5 czerwca przyłączyliśmy się do ogólnopolskiej akcji masowego czytania „Jak nie czytam, jak czytam”.
   Głównymi celami akcji jest zwrócenie uwagi na diagnozowany przez coroczne badania Biblioteki Narodowej systematyczny spadek czytelnictwa wśród dorosłych Polaków (powyżej 15. roku życia), i wykorzystanie masowej akcji do pokazania większej aktywności czytelniczej dzieci i młodzieży. Promocja czytania i książek wśród uczniów, inicjowanie mody na czytanie, wspieranie dzieci i młodzieży aktywnych czytelniczo. Podkreślenie konieczności tworzenia przez środowiska szkolne, władze lokalne i struktury państwa warunków do skutecznej edukacji czytelniczej w szkołach i ułatwiania dzieciom oraz młodzieży dostępu do atrakcyjnej dla nich literatury.
   Na realizację akcji w naszej szkole złożyły się wspólne spotkanie na sali gimnastycznej, gdzie obejrzeliśmy inscenizację baśni "Kopciuszek" w wykonaniu uczniów klasy IV. Następnie uczniowie klas I- V pozostali na sali czytając książki w baśniowej scenerii "Kopciuszka", a uczniowie klasy VI i gimnazjum udali się na boisko szkolne, gdzie wraz z wychowawcami czytali książki. Łącznie we wspólnym czytaniu książek wzięło udział 163 uczniów . W tym dniu odbywał się też Szkolny Dzień Promocji Zdrowia, więc akcja "Jak nie czytam, jak czytam" była potwierdzeniem, że w zdrowym ciele zdrowy duch.