Aktualności

Szkolny Dzień Promocji Zdrowia


   Dnia 5.VI. 2017 r. (poniedziałek) w Zespole Oświatowym w Starych Kobiałkach został zorganizowany Szkolny Dzień Promocji Zdrowia oraz odbyło się podsumowanie całorocznej akcji programu „Trzymaj formę”. Uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum wraz ze swoimi wychowawcami bardzo chętnie włączyli się w akcję promującą zdrowy styl życia i właściwe odżywianie.
   W ramach tej akcji zostało przygotowane przez poszczególne klasy pożywne i pełnowartościowe śniadanie. Na estetycznie przygotowanych stolikach królowały smaczne kanapki z warzywami, sałatki warzywne i owocowe, soczyste owoce oraz musy i koktajle owocowe. Reprezentanci klas w ciekawy sposób przedstawili zalety pełnowartościowego śniadania.
   W każdej klasie na tablicach ściennych przygotowane zostały tematyczne gazetki promujące zdrowy styl życia. Na Sali gimnastycznej odbyło się spotkanie uczniów z pielęgniarką środowiskową p. M. Miszta dotyczące sposobów udzielania pierwszej pomocy przy oparzeniach i różnego rodzaju urazach oraz ratowania ludzkiego życia (resuscytacji).
   Uczniowie poszczególnych klas przedstawili różnorodne scenki tematyczne o zdrowym odżywianiu, higienie ciała, udzielaniu pierwszej pomocy, profilaktyce uzależnień oraz aktywności ruchowej, które oceniane i punktowane były przez jury. Przeprowadzone zostały pisemne konkursy wiedzy o tematyce profilaktyczno – zdrowotnej. Wszyscy uczestnicy otrzymali soki owocowe i soczyste nektarynki, a najlepsi uczniowie dyplomy i nagrody rzeczowe.

Najlepsze wyniki w Szkole Podstawowej osiągnęli:
   I miejsce – Mularczyk Małgorzata kl. VB
   II miejsce- Brodzik Izabela kl. IVA
   III miejsce- Kempka Wiktoria kl. VI
   IV miejsce – Kopeć Weronika kl. VA

Natomiast w Gimnazjum są one następujące:
   I miejsce – Angelika Krzewska - kl. IIIA
   II miejsce- Patrycja Jedlak - kl. IIIA
   III miejsce- Małgorzata Zientara - kl. IIB
   IV miejsce – Bartosz Mazur kl. IIB

   W szkole podstawowej w klasach IV - VI odbył się konkurs plastyczny pt.” W zdrowym ciele zdrowy duch- popieramy każdy ruch”.    Najlepsze prace zostały ocenione i nagrodzone nagrodami rzeczowymi.

   I miejsce – Kempka Weronika klasa VB
   II miejsce- Wołoszka Dominika klasa VA
   III miejsce-Mularczyk Małgorzata klasa VB
   IV miejsce- Soćko Kinga klasa VI

   Natomiast klasy gimnazjalne I- III wykonały prezentację multimedialną o tematyce profilaktyczno-zdrowotnej pt„ Stop uzależnieniom”.

   Prace zostały ocenione przez jury, a najlepsi uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.
   I miejsce – Kuran Patrycja klasa IIB
   II miejsce- Kobus Natalia klasa IB
   III miejsce- Walecka Kinga klasa IB
   IV miejsce- Ciołek Alicja kl. IB

   Wszyscy uczestnicy konkursów otrzymali owoce i soki owocowe.
   Poszczególne konkursy: pisemny, plastyczny, multimedialny, kulinarny, prezentacje scenek oraz gazetka kasowa były przez jury oceniane i punktowane za udział klasy oraz osiągnięte wyniki.


   Wyniki najlepszych klas IV- VI Szkoły Podstawowej:
I miejsce klasa VI a -190 pkt.
II miejsce klasa IV a -166 pkt.
III miejsce klasa V a -158 pkt.

   Natomiast w Gimnazjum w klasach I- III wyniki są następujące:
I miejsce klasa I a -126 pkt.
II miejsce klasa II a -123 pkt.
III miejsce klasa III b -151 pkt.

   Klasy VI A ze Szkoły Podstawowej i I A z Gimnazjum wygrały nagrodę główną – bilety do kina, które sponsoruje firma POL-SPAW ze Starych Kobiałek.
   Natomiast nagrody rzeczowe dla najlepszych uczestników konkursu pisemnego, plastycznego i multimedialnego zostały zakupione z funduszu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.