Aktualności

I Gminny Konkurs Wiedzy Olimpijskiej


   W dniu 26 maja 2017 roku Zespół Oświatowy w Starych Kobiałkach gościł uczestników I Gminnego Konkursu Wiedzy Olimpijskiej pod patronatem Wójta Gminy Stoczek Łuk pana Marka Czuba oraz Dyrektora ZO w Starych Kobiałkach pana Krzysztofa Czuba. Organizatorem konkursu był działający w szkole Klub Olimpijczyka. W konkursie uczestniczyli uczniowie z 5 szkół z terenu gminy Stoczek-Łuk, którzy wykazywali się swoją wiedzą z historii Igrzysk Olimpijskich, symboliki ruchu olimpijskiego oraz osiągnięć najwybitniejszych polskich olimpijczyków.
   Konkurs przebiegał w dwóch etapach: indywidualnym – wszyscy uczestnicy konkursu indywidualnie rozwiązywali test składający się z 26 pytań i drużynowym - reprezentacja szkoły udzielała ustnej odpowiedzi na pytania (ilość uzyskanych punktów uzależniona była od trudności pytania).
   Na podstawie ilości uzyskanych punktów( suma punktów indywidualnych i drużynowych) przez reprezentację szkoły komisja ustaliła klasyfikację drużynową Poziom konkursu był wysoki.

   Największą wiedzą wykazali się:

1. Łukasz Nagadowski -21,5pkt (ZO Jedlanka)
Karolina Olczak (ZO Stara Prawda),
Dominika Luty i Angelika Krzewska(obie Stare Kobiałki) uzyskały taką samą ilość punktów- 20,5pkt.
O kolejności zadecydowała dogrywka i tak :
2.Karolina Olczak
3. Dominika Luty
4. Angelika Krzewska
5. Artur Czarnecki -19 pkt
6. Katarzyna Pazura -18,5 pkt(oboje ZO Kisielsk)
6. Anita Gasek-18,5 (ZO Stara Prawda)
8. Aleksandra Dudka- 13,5pkt
9. Konrad Rosa-12pkt(oboje ZO Szyszki)

Końcowa klasyfikacja szkół przedstawia się następująco:
1. ZO Stare Kobiałki-56 pkt
2. ZO Stara Prawda- 53pkt
3. ZO Kisielsk- 52,5pkt
4. ZO Szyszki-36,5pkt
5. ZO Jedlanka-32,5pkt

   Najlepsi otrzymali dyplomy, medale, puchary oraz nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy otrzymali: dyplomy, medale okolicznościowe, upominki. Nagrody wręczył Dyrektor Szkoły p. Krzysztof Czub, który pogratulował uczestnikom zajętych miejsc, wiedzy odnośnie historii Igrzysk Olimpijskich, symboliki ruchu olimpijskiego.
   Podziękował opiekunom za przygotowanie uczniów do konkursu i za udział w konkursie.

   Konkurs zorganizowała i przeprowadziła p. Elżbieta Błażejak przy pomocy p. Wiesławy Drabarz, p. Joanny Sękowskiej Czub, p. Mirosława Kota i p. Mariusza Kachniarza.