Aktualności

Relacja z IX gali miejsko-gminnego konkursu
„TO, CO NIEZNISZCZALNE TRWA…”


   11 maja 2017 roku w Zespole Oświatowym w Starych Kobiałkach miała miejsce uroczysta gala podsumowania IX MIEJSKO-GMINNEGO KONKURSU POŚWIĘCONEGO PAMIĘCI ŚW. JANA PAWŁA II „TO, CO NIEZNISZCZALNE TRWA”, organizowanego pod patronatem Proboszcza Parafii Stoczek Łukowski – księdza Stanisława Bieńko, Wójta Gminy Stoczek Łukowski – pana Marka Czuba, Katolickiego Radia Podlasie, portalu Podlasie 24.pl. i Tygodnika Parafialnego.
   Zmagania konkursowe zostały przeprowadzone w czterech kategoriach: wiedzy, plastycznej, recytatorskiej, literackiej.
   Nad organizacją konkursu pracowały: pani Krystyna Konieczna, pani Bożena Szmigiel, pani Wioletta Sokołowska, pani Alina Pięta, pani Agata Świderska. Nad oprawą muzyczną czuwał pan Piotr Rosa.
   Ideą konkursu jest uczczenie patrona szkoły – św. Jana Pawła II, kształtowanie postaw dzieci i młodzieży w duchu wartości przez Niego głoszonych oraz promocja talentów uczniowskich.
   Na uroczystość przybyli: ksiądz Tomasz Sałasiński, Inspektor Oświaty – pani Katarzyna Sałasińska, pani prof. dr hab. Elżbieta Kur (pracownik naukowy Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach), pani prof. dr hab. Violetta Machnicka (pracownik naukowy Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach), pani dr Małgorzata Burta (pracownik naukowy Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie), Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Starych Kobiałkach – pani Iwona Brodzik, nauczyciele, opiekunowie ze szkół z terenu Miasta i Gminy Stoczek Łukowski, rodzice uczestników konkursu, laureaci poszczególnych kategorii konkursu oraz Dyrektor Zespołu Oświatowego w Starych Kobiałkach – pan Krzysztof Czub.
   Po powitaniu wszystkich przybyłych gości słowami nagrodzonej ubiegłorocznej poezji: Święty Janie Pawle II (Idąc twoim przykładem tworzymy poezję...) I modlimy się własną twórczością… (Karolina Odalska) i kilku słowach wstępu, ogłoszono wyniki konkursu „To, co niezniszczalne trwa” w kategorii wiedzy. Podsumowania tej części konkursu dokonały pani Krystyna Konieczna i pani Bożena Szmigiel. O wręczenie nagród poproszono księdza Tomasza Sałasińskiego.

   Laureaci konkursu wiedzy:

Klasy I- III
I miejsce: Gabriela Szczepańczyk (ZO w Stoczku Łukowskim),
II miejsce: Julia Sudowska (ZO w Starych Kobiałkach),
Aleksandra Kępka (ZO w Jedlance),
III miejsce: Mateusz Kania i Alicja Cabaj (ZO w Starych Kobiałkach).

Klasy IV – VI
I miejsce: Aleksandra Stosio (ZO w Starych Kobiałkach),
II miejsce: Izabela Brodzik (ZO w Starych Kobiałkach),
III miejsce: Emilia Jaśkiewicz (SP w Kamionce).

Klasy I- III gimnazjum
I miejsce: Natalia Cabaj (ZO w Starych Kobiałkach),
II miejsce: Szymon Sokołowski (ZO w Stoczku Łukowskim),
Angelika Krzewska (ZO w Starych Kobiałkach),
III miejsce: Mateusz Mazur (ZO w Jedlance).

   Po muzycznej chwili wytchnienia, ogłoszono wyniki konkursu „To, co niezniszczalne trwa” w kategorii recytatorskiej. O wręczenie nagród i słowo komentarza poproszono panią prof. Violettę Machnicką i panią prof. Elżbietę Kur. Zdobywcy pierwszych miejsc w kategorii szkół podstawowych oraz gimnazjów zaprezentowali podczas gali nagrodzone recytacje.

Laureaci konkursu recytatorskiego:

Klasy IV – VI
I miejsce: Izabela Brodzik (ZO w Starych Kobiałkach),
Gustaw Rosiński (ZO w Jedlance),
Franciszek Czub (ZO w Starych Kobiałkach),
II miejsce: Aleksandra Zadrożna(ZO w Kisielsku),
Julia Poniatowska(ZO w Starych Kobiałkach),
III miejsce: Arkadiusz Słomka (ZO w Starych Kobiałkach).

Klasy I – III gimnazjum
I miejsce: Kinga Paudyna (ZO w Kisielsku),
Julia Słomka (ZO w Stoczku Łukowskim),
Natalia Wójcik (ZO w Starych Kobiałkach),
II miejsce: Jan Bazylewicz (ZO w Stoczku Łukowskim),
Nikola Kot (ZO w Stoczku Łukowskim),
III miejsce: Sandra Gastołek (ZO w Starych Kobiałkach).

   Ponadto, pani prof. dr hab. Elżbieta Kur, wyróżniła: Nikolę Kot, Gustawa Rosińskiego, Sandrę Gastołek, Kingę Paudynę i Jan Bazylewicza, przyznając dodatkowe nagrody, przywiezione ze sobą.
   Po pięknym wykonaniu utworu muzycznego „Człowieczy los” przez Patrycję Olczak, wręczono nagrody w kategorii literackiej. Bardzo nas, organizatorów, cieszy, że kolejny raz spotkaliśmy się z uczestnikami na pięknych ścieżkach poetyckich. Profesjonalnej oceny prac literackich dokonała pani dr Małgorzata Burta z Uniwersytetu im. Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie a zarazem Prezes Siedleckiego Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza. Pragniemy pogratulować wszystkim piszącym chęci podejmowanych prób tworzenia. Do wręczenia nagród w kategorii literackiej zaproszono panią dr Małgorzatę Burtę i panią Iwonę Brodzik, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Starych Kobiałkach.

   Laureaci konkursu literackiego:

Klasy IV – VI SP
I miejsce: Julia Rosa (ZO w Starych Kobiałkach),
II miejsce: Katarzyna Stosio (ZO w Starych Kobiałkach),
III miejsce: Wiktoria Budner (SP w Kamionce).

Wyróżnienia - SP:
Natalia Jaśkiewicz, Julia Poniatowska, Kinga Świeczak (ZO w Starych Kobiałkach).

Klasy I-III Gimnazjum
I miejsce: Marta Bogusz (ZO w Starych Kobiałkach),
II miejsce: Izabela Chudek (ZO w Kisielsku),
Karolina Odalska (ZO w Starych Kobiałkach),
III miejsce: Natalia Woźna (ZO w Starych Kobiałkach).

Wyróżnienia - GIMNAZJUM:
Kinga Paudyna (ZO w Kisielsku),
Michalina Chudek(ZO w Kisielsku),
Olga Kachniewska (ZO w Jedlance),
Weronika Misior(ZO w Starej Prawdzie),
Natalia Mądra (ZO w Stoczku Łukowskim),
Magda Sałasińska(ZO w Starych Kobiałkach),
Dominika Luty(ZO w Starych Kobiałkach),
Klaudia Wołoszka(ZO w Starych Kobiałkach).

   W czasie prezentowania nagrodzonych słów w wersach zamkniętych przez panią dr Małgorzatę Burtę, laureaci zasiadali przy literackim stoliku. Następnie ogłoszono wyniki konkursu „To, co niezniszczalne trwa” w kategorii plastycznej. Nagrodzone i wyróżnione prace zostały wyeksponowane podczas uroczystości. Podsumowania tej części konkursu dokonały pani Krystyna Konieczna i pani Bożena Szmigiel. O wręczenie nagród poproszono panią Inspektor Oświaty, Katarzynę Sałasińską.

Laureaci konkursu plastycznego

Kategoria O– 1
I miejsce: Aleksandra Skwarek (ZO w Starych Kobiałkach),
Wiktoria Błażejak (ZO w Jedlance),
II miejsce: Amelia Dziak (ZO w Starych Kobiałkach),
III miejsce: Natalia Zadrożny (ZO w Kisielsku),
Mateusz Piskorz (Przedszkole w Stoczku Łukowskim).

Wyróżnienia:

Wiktoria Bieniek (Stare Kobiałki), Kacper Rosa (Przedszkole Stoczek Łukowski), Paweł Wardak (Jedlanka), Ala Pasik (Stara Prawda).

Klasy II – III SP:

Mateusz Kania (ZO w Starych Kobiałkach),
Maja Zdziebłowska (ZO w Kisielsku),
Adam Marzęcki (ZO w Stoczku Łukowskim).

Wyróżnienia: Oliwia Woźna, Kinga Dadacz, Nikola Paudyna (Pf. Toczyska), Julia Sudowska (Stare Kobiałki), Amelia Bieniek, Aleksandra Kępka (Jedlanka), Sandra Śnieżek (Kisielsk) Bartosz Świętochowski (Stoczek Łuk.), Zofia Rosa (Stara Prawda)

Kategoria uczniów klas IV – VI
I miejsce: Olga Kachniewska (ZO w Jedlance),
Dominika Kempka (ZO w Starych Kobiałkach),
II miejsce: Kinga Soćko (ZO w Starych Kobiałkach),
III miejsce: Natalia Soćko (ZO w Starej Róży).

Wyróżnienia: Agata Kowalczyk (Szyszki), Zofia Soćko (Stoczek Łuk.), Agata Kazanecka, Bartosz Soćko (Stara Róża), Dominika Gastołek (Stara Prawda), Kacper Jedlak (Stare Kobiałki)

Kategoria Gimnazjum I-III
I miejsce: Natalia Szczęśniak (ZO w Stoczku Łukowskim),
Paulina Pieniak (ZO w Starej Prawdzie),
II miejsce: Patrycja Kuran (ZO w Starych Kobiałkach),
Michalina Chudek (ZO w Kisielsku),
III miejsce: Beata Bieniek (ZO w Starych Kobiałkach),
Kinga Walecka (ZO w Starych Kobiałkach).

Wyróżnienia: Kaja Okuń (Stoczek Łukowski), Aleksandra Leszko (Kisielsk).

   Po podziękowaniach uczniom, rodzicom, opiekunom, sponsorom, patronom, wszyscy zgromadzeni na gali zostali zaproszeni do pamiątkowej fotografii.
   Jako Organizatorzy serdecznie dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom konkursu „To, co niezniszczalne trwa” i serdecznie gratulujemy. Dziękujemy za obecność i wszelkie wsparcie ze strony Waszych Rodziców, gratulując im Was i waszych talentów! Dziękujemy opiekunom za pracę poświęconą w przygotowanie uczniów do wszystkich kategorii konkursu.
   Bardzo serdecznie dziękujemy za pracę w komisji zacnemu jury – pani prof. dr hab. Elżbiecie Kur, pani prof. dr hab. Violetcie Machnickiej, pani dr Małgorzacie Burcie, pani Iwonie Brodzik.


   Dziękujemy sponsorom:

Wójtowi Gminy Stoczek Łukowski, Panu Markowi Czubowi,
Proboszczowi naszej Parafii – księdzu Stanisławowi Bieńko,
Gminnej Bibliotece Publicznej w Starych Kobiałkach,
Przedsiębiorcy – Panu Adamowi Jończykowi,
Pani Wioletcie Król – właściciel sklepu Kubuś,
OSP Jamielne,
Sylwestrowi Kania – skład materiałów Budowlanych,
Radosławowi Pyra i Mariuszowi Miszta - Sklep obuwniczy w stoczku łukowskim,
Panu Andrzejowi Kania – firma „Kan” z Zabiela.


                     Organizatorzy


         Zobacz również na podlasie24.pl