Aktualności

Trzecia rocznica kanonizacji Świętego Jana Pawła II


   23 kwietnia 2017 roku w Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Stoczku Łukowskim odbyła się uroczystość Trzeciej rocznicy kanonizacji Świętego Jana Pawła II. Przed mszą św. uczniowie naszej szkoły zaprezentowali
poetycko – muzyczny montaż, ukazujący postać św. Jana Pawła II jako człowieka, który głęboko zawierzył Maryi. Nie przypadkowo zatem uroczystość rozpoczęła się pieśnią poświęconą Maryi - „Maryjo, śliczna pani”. Słowa te mają bowiem szczególną wymowę w obecnym Roku Pańskim – Roku Maryi, a także w naszym kościele parafialnym pw. WNMP.
   Z wielką czułością św. Jan Paweł II mówił o Matce Bożej i jej zawierzył swój pontyfikat, oddając się w macierzyńską opiekę miłości - Totus Tuus. Wielokrotnie powierzał matczynej opiece cały kościół i każdego człowieka.
   Montaż słowno muzyczny był swoistą podróżą Maryjnymi śladami naszego świętego Patrona. Uczniowie przywołali najważniejsze sanktuaria i miejsca związane z Maryją, takie jak Jasna Góra, Fatima, Kalwaria Zebrzydowska.
Młodzieńczymi głosami wybrzmiewały pieśni maryjne: MOJA RODZINA TOTUS TUUS, WSPANIAŁA MATKO, DOBRA MATKO, CZARNA MADONNA, MATKA Z RADOŚCIĄ PODA DŁOŃ, MARYJO ŚLICZNA PANI.
   Do ołtarza zbliżała się symboliczna pielgrzymka uczniowska. Można ją było odczytać jako wędrówkę uczniów Jana Pawła II. Na ołtarzu dzieci utworzyły żywy różaniec.
Program zawierał wiersze naszych uczniów. Opiewały one postać patrona szkoły.
Podczas procesji z darami młodzież złożyła owoce własnej pracy – twórczość poetycką.

Święty Janie Pawle II,
Idąc twoim przykładem tworzymy poezję...,
I modlimy się własną twórczością:

Ojcze
Pomódl się za nas
Na swoich świętych koralikach miłości
Ojcze
Nie będziesz już z nami żartował
Twoje żarty same żartują modlitwą
Ojcze zagościłeś na zawsze w naszych serc bramach
Ojcze
Jesteś pamiętasz czuwasz
Świętymi koralikami miłości
Na zakończenie młodzież modliła się do Ojca świętego, a także zawierzyła świat sercu Matki.
Święty Janie Pawle II
Naucz nas być wrażliwymi na drugiego człowieka
Naucz nas być wartościowymi ludźmi
Wypełniać wole Bożą
Szanować czas i pracę innych
Kochać Maryję i jej Syna
Tworzyć lepszy świat i cywilizację miłości   Po mszy świętej dla uczczenia pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II zostały złożone przez władze lokalne, organizacje
i przedstawicieli placówek oświatowych z terenu miasta i gminy kwiaty pod pomnikiem św. Jana Pawła II.
   Na zakończenie Ks. Proboszcz odmówił krótka modlitwę i pobłogosławił wszystkich zebranych.

                                          P. Agata Świderska