Aktualności

Laureatki IV Powiatowego Konkurs - „Kalejdoskop zawodów – praca moich marzeń!”


   22 kwietnia 2017 roku miało miejsce rozstrzygnięcie IV Powiatowego Konkursu dla uczniów szkół gimnazjalnych „Kalejdoskop zawodów – praca moich marzeń!” organizowanego przez Zespół Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie.
   Zadaniem uczniów było napisane prac w wybranym języku obcym w formie email, zgodnie z wymogami egzaminu gimnazjalnego, w których należało uzasadnić wybór szkoły ponadgimnazjalnej, opisać walory wybieranego zawodu oraz opisać reakcję rodziców na podjętą decyzję.
   Z naszej szkoły laureatkami zostały: uczennica III A gimnazjum, Patrycja Jedlak – I miejsce (praca z języka angielskiego i rosyjskiego, opiekun: p. Ewa Lato i p. Agata Świderska) oraz uczennica III B gimnazjum, Ewelina Leszko – II miejsce (praca z języka rosyjskiego, opiekun p. Agata Świderska). Serdecznie gratulujemy!
   Trzeba podkreślić, że konkurs dotyczył ważnych aspektów życia młodzieży, trudnych wyborów gimnazjalistów. Uczniom trudno ukierunkować swój rozwój zawodowy, podejmować decyzje, od których zależeć będzie ich przyszłość. A jednocześnie konkurs zwracał uwagę na to, że człowiek ma wpływ na swoje życie. Mądry wybór to dobra przyszłość, a praca z pasją to szansa na sukces.
   W dniu rozstrzygnięcia konkursu organizatorzy zaprosili przedstawicieli środowiska naukowego, nauczyciela akademickiego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie wraz z przedstawicielkami Studenckiego Koła Naukowego, które przeprowadziły dla laureatów i uczestników konkursu oraz nauczycieli – opiekunów uczniów w konkursie warsztaty robienia kukiełek, charakterystycznych dla kultury słowiańskiej. Zajęcia praktyczne, w których trzeba się było wykazać zdolnościami manualnymi pozwoliły także poznać słownictwo i kulturę słowiańską. Dodatkowo można było wykazać się refleksem, odgadując zagadki w języku rosyjskim.
   Na koniec uczniowie poznali oferty Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łukowie oraz lubelskiej uczelni – UMCS.

   Serdecznie dziękujemy Organizatorom za miłą atmosferę, gratulujemy uczniom i ich rodzicom sukcesu!

         Agata Świderska