Aktualności

7 Drużyna Harcerzy Starszych „22 Południk” na Dniu Myśli Braterskiej.


   22 lutego 1857 roku na świat przyszedł Robert Baden-Powell. 22 lutego 1889 r. urodziła się jego żona – Olave Baden-Powell. I właśnie w rocznicę urodzin twórców skautingu, na całym świecie obchodzony jest Dzień Myśli Braterskiej, w którym harcerze przekazują sobie życzenia i gesty sympatii.
Z tej okazji, w dniu 18 lutego 2017roku, młodzi ludzie, z Hufca ZHP Łuków im. Bohaterów Ziemi Łukowskiej zorganizowali koncert „Ciepłe i Puchate XIII”, spotkali się w auli I LO im. T. Kościuszki w Łukowie. Koncert w szczególny sposób poświęcony został Bolesławowi Leśmianowi. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z wierszami poety.
   Młodzież włączyła się również do ogólnopolskiej akcji Związku Harcerstwa Polskiego i Polskiej Akcji Humanitarnej pod hasłem „Harcerze dla Syrii”, zbierając datki na ofiary wojny.