Aktualności

Wycieczka klas pierwszych gimnazjum do Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach.


   Dn. 23.11.2016r. uczniowie klasy Ia i Ib gimnazjum pod opieką p. Wioletty Sokołowskiej i p. Małgorzaty Woźniak wyjechali do Siedlec na Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny do Instytutu Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej. Uczestniczyli w wykładzie otwartym prowadzonym przez prof. nazw. p. Elenę Koriakowcewą. Wykład traktował o wpływie reklamy na odbiorcę. Był przeprowadzony z użyciem najnowszych środków audiowizualnych. Pani profesor powiedziała podczas spotkania, że obecnie w instytucie wszystkie wykłady i ćwiczenia dla studentów odbywają się w salach wykładowych i ćwiczeniowych już tylko z zastosowaniem technologii komputerowej. Uczelnia to okazały i nowoczesny gmach o przestronnych holach z wieloma salami i aulami wykładowymi, salą koncertową.
   Z przyjemnością zaglądało się do wspaniale wyposażonych sal ćwiczeniowych i auli wykładowych, gdzie można było usiąść na kolorowych miękkich krzesełkach i wsłuchać się w wykład…
   Po wykładzie Pani Profesor udała się z nami do biblioteki uniwersyteckiej, gdzie na czytelników czeka wiele stanowisk internetowych a na półkach okazałe księgozbiory tematyczne na każdy kierunek studiów. Tylko sięgać i czytać…