Aktualności

SPOTKANIE Z POLICJANTAMI


   W naszej szkole duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo oraz edukację związaną z bezpieczeństwem uczniów. Na początku każdego roku szkolnego dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniowie klas I - III poznają drogę do szkoły wraz ze znakami drogowymi i zasadami, które uczą jak należy zachowywać się w pobliżu ulic.
   Dnia 6 października (czwartek) w naszej szkole gościli policjanci z Komisariatu Policji w Stoczku Łukowskim starszy sierżant p. Michał Sulej – dzielnicowy Miasta Stoczek Łukowski i młodszy aspirant p. Janusz Sadło – dzielnicowy Starych Kobiałek. W spotkaniu brali też udział dyrektor zespołu p. Krzysztof Czub, wicedyrektor p. Wioletta Sokołowska, nauczyciele i wychowawcy, dzieci i uczniowie.
   Spotkanie zostało podzielone na dwa bloki: dla oddziałów przedszkolnych i klas I – III oraz dla klas IV – VI i gimnazjum.
   Temat pierwszego spotkania to „Bezpieczna droga do szkoły”. Policjanci rozmawiali z dziećmi o właściwym poruszaniu się po ulicach, a w szczególności omówili zasady bezpiecznej drogi do i ze szkoły oraz pokazali niektóre znaki drogowe. Przypominali również o korzyściach noszenia elementów odblaskowych przy ubraniu bądź tornistrze. Zwracali uwagę na to, jak należy zachować się, gdy zaczepi nas obca osoba. W trakcie spotkania policjanci podkreślali, jak ważna jest znajomość numerów alarmowych. Największym jednak zainteresowaniem cieszyły się wśród dzieci opowiadania o codziennej pracy Policji. Uczniowie czynnie uczestniczyli w spotkaniu, odpowiadając poprawnie na zadawane pytania. W nagrodę otrzymywali kolorowanki o zasadach ruchu drogowego i plakietki. Najprzyjemniejszą częścią spotkania było oglądanie przyniesionych przez naszych gości podstawowych akcesoriów policjanta. Dzieci mogły przymierzyć czapkę, oraz dokładnie obejrzeć kajdanki, lizak czy pałkę policyjną. Dzięki takim spotkaniom policjant będzie kojarzył się dzieciom, jako osoba, której nie należy się bać i do której zawsze i w każdej sytuacji można zwrócić się o pomoc.
   Tematem drugiego spotkania była pogadanka o odpowiedzialności prawnej nieletnich za słowa i czyny, agresji i przemocy wobec rówieśników i pracowników szkoły oraz zasady zachowania się w szkole i poza nią. Policjanci poruszyli też temat tzw. cyberprzemocy i skutków, jakie może nieść za sobą niewłaściwe korzystanie z Internetu. Na spotkaniu uczniowie dowiedzieli się, jakie mają prawa i obowiązki w świetle prawa, kto i kiedy ponosi odpowiedzialność prawną.
   Dyrektor szkoły p. Krzysztof Czub podziękował policjantom za fachowe przeprowadzenie spotkań. Podkreślił, że to spotkanie pozytywnie wpłynie na zachowanie uczniów w szkole i poza nią.
   Spotkania z przedstawicielami Policji są jednym z wielu działań realizowanych w ramach programu profilaktycznego naszej szkoły.

            p. Grażyna Osiak


         Zobacz również na podlasie24.pl