Aktualności

Świętowanie projektu MDM
cz. 1


Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali…
Sposobów motywowania i aktywizowania młodzieży jest wiele. Jednym z nich może być zaproszenie do czynnego udziału w projektach pozaszkolnych. Jak się okazuje jest to nie tylko doskonały sposób na naukę, poznawanie swoich własnych możliwości, przekraczanie granic własnego ja, ale przede wszystkim niebywała okazja do integracji, zabawy, rozrywki.
31 sierpnia 2015 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Starych Kobiałkach odbyło się podsumowanie projektu MDM, czyli Młodzież Dużo Może, realizowanego od lutego do sierpnia bieżącego roku. Projekt został złożony przez Fundację Międzynarodowej Integracji Gospodarczej i Kulturalno-Turystycznej. Pomysłodawczyniami i współautorkami przedsięwzięcia były p. Katarzyna Kalinowska - Moreń, p. Ewa Lato, p. Wioletta Sokołowska, p. Agata Świderska i p. Kinga Bogusz, które wspólnie zaplanowały cykl działań dla młodzieży w myśl słów autorytetu Jana Pawła II: Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali, Przyszłość zaczyna się dziś nie jutro. Projekt został pozytywnie rozpatrzony przez Fundację Dzieci i Młodzieży w Warszawie i był finansowany ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu ,,Równać Szanse – 2014”.
W uroczystości podsumowania projektu MDM wzięli udział: Prezes Koła Łowieckiego TROP - pan Tomasz Kruk, sekretarz Koła - pan Karol Stosio, Dyrektor GBP w Starych Kobiałkach - pani Iwona Brodzik, osoby, które wspierały i zawsze służyły pomocą w czasie trwania projektu: pan Michał Rosa, pan Michał Kobojek, pani Justyna Wiśniewska, pani Katarzyna Mączka, młodzież uczestnicząca w projekcie, przedstawiciele rodziców młodzieży oraz koordynatorka projektu, p. Katarzyna Kalinowska - Moreń wraz ze współautorkami.1   2   3